Pátá (z filmu Rebelové) Akordy

Zuzana Norisová

Hodnocení: 3.5

(Hodnoceno: 2x)

Akordy publikoval: Rades

CHodina bývá dlouho FtrpěliGvá a potom odCbíjí pFátCá, Ca tak tu zpívám slova FmlčenliGvá o tom, že pomíCFpátCá. Ref: CZvonek zvoní, škola končí, Amipo schodech se běží CNovák leze po jabloni a Amije náhle svěží, Gbláznivej den, a já smíchem umírám, kdosi mě Amikárá a páni, já nDmienabírám neboť CAmitá, právě teď oGdbila pCátáAmi, Fprávě teď Godbila CAmitá, Fprávě teď Godbila Cnám, pátá. Hodina bývá někdy nekonečnou, a pak už odbíjí pátá, a proto zpívám píseň jedinečnou, právě že pomíjí pátá. Ref:
Hodina bývá dlouho trpělivá a potom odbíjí pátá, a tak tu zpívám slova mlčenlivá o tom, že pomíjí pátá. Ref: Zvonek zvoní, škola končí, po schodech se běží Novák leze po jabloni a je náhle svěží, bláznivej den, a já smíchem umírám, kdosi mě kárá a páni, já nenabírám neboť pátá, právě teď odbila pátá, právě teď odbila pátá, právě teď odbila nám, pátá. Hodina bývá někdy nekonečnou, a pak už odbíjí pátá, a proto zpívám píseň jedinečnou, právě že pomíjí pátá. Ref:

Reklama

Reklama