Vřelé díky z pupku Akordy

Zuzana Navarová

Hodnocení:

(Hodnoceno: 0x)

Akordy publikoval: Funboy

EA šajnym dank in Amipupik aj Gaj aj mazl-Ctov Ea šajnym dank in Amipupik líp ti Hnezacinká Ežádnej kov EA šajnym dank in Amipupik Bože Gchraň ó adoCnaj Ea šajnym dank in Amipupik Ejak by chasene, tak Amihraj hraj hraj Ref.1: Hú Dmiha to je mi hudba sfér Hú Amiha to se raduje sám Ahasvér Hú Dmiha s ním hnedle Hcha cha cha dělá Ecelá mišpaAmicha A šajnym dank in pupik aj aj aj mechaje a šajnym dank in pupik kdo tu není klecmer nehraje A šajnym dank in pupik to hlas můj jako zvon Bůh přisám na sám pupik a tak alejchem šalom Ref.1 Ref 2: DmiOj oj oj kdo Amiví kde nota EAmioj oj Dmioj já Hnebich mešuEge Ref.1: Hú ha to je mi hudba sfér Hú ha to se raduje sám Ahasvér Hú ha s ním hnedle cha cha cha dělá celá mišpacha cha cha / mezihra, akordy jako sloka / Ref.1 Ref.2 A kdo Enerozuměl Amijidiš a kdo Gnikdy nejed´ Cšoulet kdo se Edivil jako Amiděcko bude Gpo něm bulvy Ckoulet I když Enedojí to Amivšecko 2x Ref.1
A šajnym dank in pupik aj aj aj mazl-tov a šajnym dank in pupik líp ti nezacinká žádnej kov A šajnym dank in pupik Bože chraň ó adonaj a šajnym dank in pupik jak by chasene, tak hraj hraj hraj Ref.1: Hú ha to je mi hudba sfér Hú ha to se raduje sám Ahasvér Hú ha s ním hnedle cha cha cha dělá celá mišpacha A šajnym dank in pupik aj aj aj mechaje a šajnym dank in pupik kdo tu není klecmer nehraje A šajnym dank in pupik to hlas můj jako zvon Bůh přisám na sám pupik a tak alejchem šalom Ref.1 Ref 2: Oj oj oj kdo ví kde nota gé oj oj oj já nebich mešuge Ref.1: Hú ha to je mi hudba sfér Hú ha to se raduje sám Ahasvér Hú ha s ním hnedle cha cha cha dělá celá mišpacha cha cha / mezihra, akordy jako sloka / Ref.1 Ref.2 A kdo nerozuměl jidiš a kdo nikdy nejed´ šoulet kdo se divil jako děcko bude po něm bulvy koulet I když nedojí to všecko 2x Ref.1

Reklama

Reklama