V blbým věku Akordy

Xindl X

Hodnocení: 3.75

(Hodnoceno: 4x)

Akordy publikoval: Malej Kozel

Ujel miC vlak i posledníG metro, ještě jsemAmi nebyl in a už jsemD retro. Než jsem se zF pulce vyloup vG samce,co máC všechno pod palAmicem, Fv den svý šance na poslední jamce zaspal Gjsem. Ujel miC vlak, tak už toG chodí, hlavuAmi nevěším, pojeduD lodí. Než si toF hodit, spíš seG hodím do poChody u voAmidy aF počkám si až retro zase přijde do Gmódy. Jó,F stáleG mě to bavíAmi, sázet se s osudem, byťF čas utíká víc, než jeG milo. FStáleG věřím, že ze Amimě ještě něco bude,F no jo, ale co když užE bylo? Včera miAmi bylo málo,F dneska je miC moc, jak se toG stalo, nevím, AmikaždopádněF jsem zas v blbýmG věku a jedu Amimimo trať a Fříkám si tak Cať, vždyť všechny Gmosty vedou Fbeztak po stýG přes tu stejnouAmi řeku. Včera miAmi bylo málo,F dneska je miC moc,jak se toG stalo, nevím. AmiKaždopádněF jsem zas v blbýmG věku a pluju Amiproti proudu Fvstříc poslednímu Csoudu a jsem radšiG vám všemF pro smích než aGbych byl soběAmi k breku. 2x:FGAmi Na na na... Včera miF bylo málo,G dneska je miAmi moc. UjelC mi vlak před rokemG v dubnu, ještě jsemAmi nezmoudřel a už zasD blbnu. JakF dopustil jsem Gto, že život protekC mi mezi prsAmity? FNevím, věřím, že až se prospím, pochopím, co Gs tím. Jó,F stáleG mě toAmi baví, sázet se s osudem, Fteď mám v kapse jen posledníG kilo. FStáleG věřím, že ze Amimě ještě něco bude, Fno jo, ale co když užE bylo? Včera miAmi bylo málo,F dneska je miC moc, jak se toG stalo, nevím, AmikaždopádněF jsem zas v blbýmG věku a jedu Amimimo trať a Fříkám si tak Cať, vždyť všechny Gmosty vedou Fbeztak po stýG přes tu stejnouAmi řeku. Včera miAmi bylo málo,F dneska je miC moc,jak se toG stalo, nevím. AmiKaždopádněF jsem zas v blbýmG věku a pluju Amiproti proudu Fvstříc poslednímu Csoudu a jsem radšiG vám všemF pro smích než aGbych byl soběAmi k breku. 4x:FGAmi Na na na... Včera miF bylo málo,G dneska je miAmi moc. Včera miAmi bylo málo,F dneska je miC moc, jak se toG stalo, nevím, AmikaždopádněF jsem zas v blbýmG věku a jedu Amimimo trať a Fříkám si tak Cať, vždyť všechny Gmosty vedou Fbeztak po stýG přes tu stejnouAmi řeku. Včera miAmi bylo málo,F dneska je miC moc,jak se toG stalo, nevím. AmiKaždopádněF jsem zas v blbýmG věku a pluju Amiproti proudu Fvstříc poslednímu Csoudu a jsem radšiG vám všemF pro smích než aGbych byl soběAmi k breku. 2x:FGAmi Na na na... Včera miF bylo málo,G dneska je miAmi moc.
Ujel mi vlak i poslední metro, ještě jsem nebyl in a už jsem retro. Než jsem se z pulce vyloup v samce,co má všechno pod palcem, v den svý šance na poslední jamce zaspal jsem. Ujel mi vlak, tak už to chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si až retro zase přijde do módy. Jó, stále mě to baví, sázet se s osudem, byť čas utíká víc, než je milo. Stále věřím, že ze mě ještě něco bude, no jo, ale co když už bylo? Včera mi bylo málo, dneska je mi moc, jak se to stalo, nevím, každopádně jsem zas v blbým věku a jedu mimo trať a říkám si tak ať, vždyť všechny mosty vedou beztak po stý přes tu stejnou řeku. Včera mi bylo málo, dneska je mi moc,jak se to stalo, nevím. Každopádně jsem zas v blbým věku a pluju proti proudu vstříc poslednímu soudu a jsem radši vám všem pro smích než abych byl sobě k breku. 2x: Na na na. Včera mi bylo málo, dneska je mi moc. Ujel mi vlak před rokem v dubnu, ještě jsem nezmoudřel a už zas blbnu. Jak dopustil jsem to, že život protek mi mezi prsty? Nevím, věřím, že až se prospím, pochopím, co s tím. Jó, stále mě to baví, sázet se s osudem, teď mám v kapse jen poslední kilo. Stále věřím, že ze mě ještě něco bude, no jo, ale co když už bylo? Včera mi bylo málo, dneska je mi moc, jak se to stalo, nevím, každopádně jsem zas v blbým věku a jedu mimo trať a říkám si tak ať, vždyť všechny mosty vedou beztak po stý přes tu stejnou řeku. Včera mi bylo málo, dneska je mi moc,jak se to stalo, nevím. Každopádně jsem zas v blbým věku a pluju proti proudu vstříc poslednímu soudu a jsem radši vám všem pro smích než abych byl sobě k breku. 4x: Na na na. Včera mi bylo málo, dneska je mi moc. Včera mi bylo málo, dneska je mi moc, jak se to stalo, nevím, každopádně jsem zas v blbým věku a jedu mimo trať a říkám si tak ať, vždyť všechny mosty vedou beztak po stý přes tu stejnou řeku. Včera mi bylo málo, dneska je mi moc,jak se to stalo, nevím. Každopádně jsem zas v blbým věku a pluju proti proudu vstříc poslednímu soudu a jsem radši vám všem pro smích než abych byl sobě k breku. 2x: Na na na. Včera mi bylo málo, dneska je mi moc.

Reklama

Reklama