Popelka Akordy

Xindl X

Hodnocení: 4

(Hodnoceno: 3x)

Akordy publikoval: Dany88

EmCGD .. EmCD Už zase Gskončil flám, do vodky Emdžus ti dám a pak ti Cspočítám nový Gztráty.D Úsměv si Amnamaluj, i kdyby Cnebyl tvůj, vždyť co ti Gzbejvá, než se mi Dsmát. Popelko Gmejdanů, co snídá v Emžupanu a nechce Ctancovat podle Gtáty.D Víš dobře Amkudy jde, tak ať tě Cnemine, víš, že Gzázrak prej se smí Dstát. R: EmPopel a Chrách, a Ghry, Dco se nedají vyEmhrát C než Gs velkejma ztrátaDma. EmPopel a Chrách, kdo Gví, Ds kým Popelko půjdeš Emspát. C Holubi Dodlítli, přeber si to sama,EmCG Dpřeber si to sama.. EmCD Žiješ na Gkolejích, všichni tě Emmilují, krom toho, Ckdo chybí ti teď Gnejvíc.D Ten, co mu Amutíkáš, neboť mu Czazlíváš, že tě Gměl tak trochu moc Drád. Jsi místní GPopelkou, hraješ si Emna velkou, každou noc Cvyzkoušíš novej Gstřevíc.D Než ze sna Amprocitáš, půlnoc je Codbitá, kočár Gdávno ztratil se Dv tmách. R: EmPopel a Chrách, a Ghry, Dco se nedají vyEmhrát C než Gs velkejma ztrátaDma. EmPopel a Chrách, kdo Gví, Ds kým Popelko půjdeš Emspát. C Holubi Dodlítli, přeber si to sama,EmCG Dpřeber si to sama.. EmCD Žiješ na Gkolejích, vlaky už Emvodjely a město Cpolyká dětský Gstíny.D Pod vokny Amnapad sníh a lidi v Culicích, jsou tak Gprázdný, až se chce Dřvát. Si diva Gz divano, sedáš si Emna vanu a smejváš Cz pod vočí černý Gsplíny.D Víš dobře Amkudy ne, nebe tě Cnemine, tak proč Gbejváš tak nejisDtá. R: EmPopel a Chrách, a Ghry, Dco se nedají vyEmhrát C než Gs velkejma ztrátaDma. EmPopel a Chrách, kdo Gví, Ds kým Popelko půjdeš Emspát. C Holubi Dodlítli, přeber si to sama,EmCG Dpřeber si to sama.. EmCD
. Už zase skončil flám, do vodky džus ti dám a pak ti spočítám nový ztráty. Úsměv si namaluj, i kdyby nebyl tvůj, vždyť co ti zbejvá, než se mi smát. Popelko mejdanů, co snídá v županu a nechce tancovat podle táty. Víš dobře kudy jde, tak ať tě nemine, víš, že zázrak prej se smí stát. R: Popel a hrách, a hry, co se nedají vyhrát než s velkejma ztrátama. Popel a hrách, kdo ví, s kým Popelko půjdeš spát. Holubi odlítli, přeber si to sama, přeber si to sama. Žiješ na kolejích, všichni tě milují, krom toho, kdo chybí ti teď nejvíc. Ten, co mu utíkáš, neboť mu zazlíváš, že tě měl tak trochu moc rád. Jsi místní Popelkou, hraješ si na velkou, každou noc vyzkoušíš novej střevíc. Než ze sna procitáš, půlnoc je odbitá, kočár dávno ztratil se v tmách. R: Popel a hrách, a hry, co se nedají vyhrát než s velkejma ztrátama. Popel a hrách, kdo ví, s kým Popelko půjdeš spát. Holubi odlítli, přeber si to sama, přeber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už vodjely a město polyká dětský stíny. Pod vokny napad sníh a lidi v ulicích, jsou tak prázdný, až se chce řvát. Si diva z divano, sedáš si na vanu a smejváš z pod vočí černý splíny. Víš dobře kudy ne, nebe tě nemine, tak proč bejváš tak nejistá. R: Popel a hrách, a hry, co se nedají vyhrát než s velkejma ztrátama. Popel a hrách, kdo ví, s kým Popelko půjdeš spát. Holubi odlítli, přeber si to sama, přeber si to sama.

Reklama

Reklama