Pflusík Akordy

Wohnout

Hodnocení: 4

(Hodnoceno: 2x)

Akordy publikoval: Walda

AmolZa jednou Emolhorou Ca devíti Gřekami Bleží tam Fna zemi Emolmalej AmolPflusí Leží a Emolnaříká Cbolest je Gveliká Bprdýlka Fotýká Emolje od mlí Amolka CÉLE GJÁNASOR AmolJÉ ANTÁNA CSTRuNA GMEDZUGOR AmolJÉ DUBRÓNA CMLJÉCI GHVÁRASVE AmolRÝ AZADA CRÓNA GYUGO AmolMERY GO GME AmolRY AmolPátej den Emolpo ránu CPflusiček Gna Vránu Bzavolal Fpoleť sem Emolsedni na AmolZem Sundej si Emolkřídla Ca pust se do Gjídla to Bjídlo je Fkřídlo Emola pařátem Amoljen hrabej CÉLE GJáNASOR AmolJÉ ANTÁNA CSTRuNA GMEDZUGOR AmolJÉ DUBRÓNA CMLÉCI GHVÁRASVE AmolRÝ AZADA CRÓNA GANTÁNA BSTRÚNA FLEJÁNA EmolSTRÚPIARÚTYNAKOSODEREVINA Amol..flus AmolSedí a Adimsedí a Dmolsedí a Ca voči Bma ne Amolkouká Adimje divnej to Dmolbeebee mu Cnikdo Bnepo Amolfouká tak Adimsedí a Dmolneví ne Cmluví Bale Amolsípá je AdimDivnej a.. C...a poma Glinku Emolchcípá EdimA svítá Amola svítí Ga všechny Fzvony Emolzvoní Edima hřbitovní Amolkvítí..mm.. Guž kve Fte a Amolvoní....... Epitaf: AmolZa hory za doly line se záře Pflusíkovy hoří Cjeho Dtváře Amolhoří a červená dusí se plíce kdo z vás mu zažehne Cjeho Dlíce AmolNěkdo se usmívá někdo se směje Pflusík má vsak smutný je Cto je Dškoda AmolNěkdo se usmívá někdo se směje Pflusík má v očích pláč... C...a kapky Dkrve Amá.
Za jednou horou a devíti řekami leží tam na zemi malej Pflusí Leží a naříká bolest je veliká prdýlka otýká je od mlí ka ÉLE JÁNASOR JÉ ANTÁNA STRuNA MEDZUGOR JÉ DUBRÓNA MLJÉCI HVÁRASVE RÝ AZADA RÓNA YUGO MERY GO ME RY Pátej den po ránu Pflusiček na Vránu zavolal poleť sem sedni na Zem Sundej si křídla a pust se do jídla to jídlo je křídlo a pařátem jen hrabej ÉLE JáNASOR JÉ ANTÁNA STRuNA MEDZUGOR JÉ DUBRÓNA MLÉCI HVÁRASVE RÝ AZADA RÓNA ANTÁNA STRÚNA LEJÁNA STRÚPIARÚTYNAKOSODEREVINA .flus Sedí a sedí a sedí a a voči ma ne kouká je divnej to beebee mu nikdo nepo fouká tak sedí a neví ne mluví ale sípá je Divnej a. .a poma linku chcípá A svítá a svítí a všechny zvony zvoní a hřbitovní kvítí.mm. už kve te a voní. Epitaf: Za hory za doly line se záře Pflusíkovy hoří jeho tváře hoří a červená dusí se plíce kdo z vás mu zažehne jeho líce Někdo se usmívá někdo se směje Pflusík má vsak smutný je to je škoda Někdo se usmívá někdo se směje Pflusík má v očích pláč. .a kapky krve má.

Reklama

Reklama