Rosa na kolejích Akordy

Wabi Daněk

Hodnocení: 4

(Hodnoceno: 10x)

Akordy publikoval: Rades

1. TCak, jako jazyk stF6ále narF#6áží G6na vylomený zCub, tak se vracím k svF6ýmu nádrF#6aží,G6 abych šel zas dCál, přede mnou stF6íny se dlG6ouží a nAmiad krajinou krCdimouží podivnej ptF6ák,F#6 ptáG6k nebo mrCak. R: Tak do toho šlF6ápni, ať vG6idíš kousF6ek svCěta, vzít do dlaně dF6álku zG6ase jednF6ou zkCus, telegrafní drF6áty hrG6ajou ti F6už lCéta to nekonečně dlF6ouhF#6ý moG6notF#6ónníF6 blCues, je ráno, je ráno, nohama stF6íráF#6š roG6su na kF6oleF#6jíchC. 2. Pajda dobře hlídá pocestný, co se nocí toulaj', co si radši počkaj', až se stmí, a pak šlapou dál, po kolejích táhnou bosí a na špagátě nosí celej svůj dům, deku a rum. R: + nCohama stF6íráF#6š roG6su na kF6oleF#6jíchC ...
1. Tak, jako jazyk stále naráží na vylomený zub, tak se vracím k svýmu nádraží, abych šel zas dál, přede mnou stíny se dlouží a nad krajinou krouží podivnej pták, pták nebo mrak. R: Tak do toho šlápni, ať vidíš kousek světa, vzít do dlaně dálku zase jednou zkus, telegrafní dráty hrajou ti už léta to nekonečně dlouhý monotónní blues, je ráno, je ráno, nohama stíráš rosu na kolejích. 2. Pajda dobře hlídá pocestný, co se nocí toulaj', co si radši počkaj', až se stmí, a pak šlapou dál, po kolejích táhnou bosí a na špagátě nosí celej svůj dům, deku a rum. R: + nohama stíráš rosu na kolejích .

Reklama

Reklama