David a Goliáš Akordy

Voskovec a Werich

Hodnocení: 3

(Hodnoceno: 2x)

Akordy publikoval: Rades

CLidi na liAmidi jsou jako FsaněG7, Cčlověk na čloAmivěka jakoFkatG7. CPodívejte A7se na ně, DmimusíG7te naříCkat.H7 EmiObr do pidimužíka AmydlíH7, Emidomnívaje se, že vyhraAje.H7 GKlidně Emiseďme Amina židD7li, Gčtěme bibli, G7tam to všechno je. CSamueloAmiva kniha nám Dmi7povíG7dá, Cjak na žida Amipřišla veliDmi7ká bíG7da, Cjak ti bídní AmiFilištíni Fválku vést neFmibyli líní. CAž potkali As7DaviG7da. CDavid šel do Amiválky volky, Dmi7nevolG7ky, Cz velké dálky Aminesl bratrům Dmi7homolG7ky. CV pochodu se Amicvičil v hodu, Fdal si pro strýFmička Příhodu Ctři šutry do G7tobolCky. Hej,As hej, kam se Cvalej, vždyť jsou D7malej! Takhle G7Goliáš ho E7provokuje, Dmi7David slušně G7salutuje. CKdyž mu Amiale obr plivnul do Dmi7očí,G7 CDavid se oAmitočí, prakem Dmi7zatoG7čí. CKdyž začínáš, Amino tak tu máš, Fbyl jsi velkej Fmijá měl kuráž. CA jakej byl D7Go - G7li - Cáš.
Lidi na lidi jsou jako saně, člověk na člověka jakokat. Podívejte se na ně, musíte naříkat. Obr do pidimužíka mydlí, domnívaje se, že vyhraje. Klidně seďme na židli, čtěme bibli, tam to všechno je. Samuelova kniha nám povídá, jak na žida přišla veliká bída, jak ti bídní Filištíni válku vést nebyli líní. Až potkali Davida. David šel do války volky, nevolky, z velké dálky nesl bratrům homolky. V pochodu se cvičil v hodu, dal si pro strýčka Příhodu tři šutry do tobolky. Hej, hej, kam se valej, vždyť jsou malej! Takhle Goliáš ho provokuje, David slušně salutuje. Když mu ale obr plivnul do očí, David se otočí, prakem zatočí. Když začínáš, no tak tu máš, byl jsi velkej já měl kuráž. A jakej byl Go - li - áš.

Reklama

Reklama