Vracaja sa dom Akordy

Vlasta Redl

Hodnocení: 4

(Hodnoceno: 1x)

Akordy publikoval: Roman Kopecký

1. AVracaja sa Hdom EOd Betléma do VsetíAna HNésl sem sa jak ta laňEka ANésl sem sa jak ta laňF#ka HmiPotreEfeAná 2. DA že bylo Ev tom Betlémě AŽivo veliEce AVoněl jsem jak Dmarijánek AOd sliEvoviAce 3. Vracaja sa dom Znavený a šťastný velmi Tož sem sebú od radosti Od vetkej Božskej milosti Praštil k zemi 4. Ležím přemítám Najednú je u mňa žena A nevěří že sa vracám A nevěří že sa vracám Od Betléma 5. A že bylo v tom Betlémě Živo velice A že nás tam Josef nutil Do slivovice 6. Ja ženy ženy Nic na Betlém nevěřijú A když dojdú na pútnička A když dojdú na pútnička Hned ho zbijú 7. Tož byl u nás na Štědrý den Betlém hotový Eště dneska nedoslýchám Na obě nohy
1. Vracaja sa dom Od Betléma do Vsetína Nésl sem sa jak ta laňka Nésl sem sa jak ta laňka Potrefená 2. A že bylo v tom Betlémě Živo velice Voněl jsem jak marijánek Od slivovice 3. Vracaja sa dom Znavený a šťastný velmi Tož sem sebú od radosti Od vetkej Božskej milosti Praštil k zemi 4. Ležím přemítám Najednú je u mňa žena A nevěří že sa vracám A nevěří že sa vracám Od Betléma 5. A že bylo v tom Betlémě Živo velice A že nás tam Josef nutil Do slivovice 6. Ja ženy ženy Nic na Betlém nevěřijú A když dojdú na pútnička A když dojdú na pútnička Hned ho zbijú 7. Tož byl u nás na Štědrý den Betlém hotový Eště dneska] nedoslýchám Na obě nohy

Reklama

Reklama