Variace na renesanční téma Akordy

Vladimír Mišík

Hodnocení: 4

(Hodnoceno: 9x)

Akordy publikoval: Rades

AmiLáska je jako Fvečernice Gplující černouAmioblohou, zavřete dveře Fna petlice, Gzhasněte v domě Amivšechny svíce a opevněte svoje Ftěla, Gvy, kterým srdce Amizkameněla C, G/H, Ami, D, D, Dmi, Emi7, Ami, Ami7, Ami6, Ami, Ami7, Ami6 AmiLáska je jako krásná Floď, Gkterá ztratila Amikapitána, námořníkům se třesou Fruce a Gbojí se, co bude Amizrána, láska je jako bolest z Fprobuzení a Ghorké ruce Amihvězd, které ti oknem Fdo vězení Gkvětiny sypou Amize svatebních cest C, G/H, Ami, D, D, Dmi, Emi7, Ami, Ami7, Ami6, Ami, Ami7, Ami6 AmiLáska je jako Fvečernice Gplující černou Amioblohou náš život hoří Fjako svíce a Gmrtví milovat Aminemohou, Gmrtví milovat Aminemohou... C, G/H, Ami, D, D, Dmi, Emi7, Ami, Ami7, Ami6, Ami, Ami7, Ami6, Ami
Láska je jako večernice plující černouoblohou, zavřete dveře na petlice, zhasněte v domě všechny svíce a opevněte svoje těla, vy, kterým srdce zkameněla , Láska je jako krásná loď, která ztratila kapitána, námořníkům se třesou ruce a bojí se, co bude zrána, láska je jako bolest z probuzení a horké ruce hvězd, které ti oknem do vězení květiny sypou ze svatebních cest , Láska je jako večernice plující černou oblohou náš život hoří jako svíce a mrtví milovat nemohou, mrtví milovat nemohou. ,

Reklama

Reklama