Jednoho dne se vrátíš Akordy

Věra Špinarová

Hodnocení: 3.875

(Hodnoceno: 8x)

Akordy publikoval: Rades

KAPO 1 ADen se v růži skryl a z růže vůní Dhřál, tím jsi Edlouho žil a kráse přísaAhal Mám už v tváři smích, to léta můžou Dbýt, s prázdnem Eslůvek tvých chci znova písní Aznít To C#mivíš, že zůstaF#minou,A jak Dloukám tváře Akvést Dál v F#miknihách všech zázraC#miků mou Dpísní Ezníš Adál To C#mivíš,že půjdem k F#minám,A jak Dcestám zbývá Ajít TéžF#midveřím co zývaC#mijí jak Dnáruč EtoužeAní, já Ddlaň tvou Estále Aznám To C#mivíš sny zůstaF#minou,A a Dmožná může nás Ahřát zas F#midál pár slůvek C#mitvých, když Dpoznáš Estůl a Anůž když s příliš krásnou F#milží se loučit náleC#miží vítej Dk nám,vítej k nám ten Estůl tu Amáš Už C#mináruč F#miznáš,A jak Dchutná prázdná Ačíš přijď zas F#mik nám, ať sám už C#mivíš,A jak Dve dvou Edá se Ažít, až Dpříjdeš Ezpátky Ak nám
KAPO 1 Den se v růži skryl a z růže vůní hřál, tím jsi dlouho žil a kráse přísahal Mám už v tváři smích, to léta můžou být, s prázdnem slůvek tvých chci znova písní znít To víš, že zůstanou, jak loukám tváře kvést Dál v knihách všech zázraků mou písní zníš dál To víš,že půjdem k nám, jak cestám zbývá jít Téždveřím co zývají jak náruč toužení, já dlaň tvou stále znám To víš sny zůstanou, a možná může nás hřát zas dál pár slůvek tvých, když poznáš stůl a nůž když s příliš krásnou lží se loučit náleží vítej k nám,vítej k nám ten stůl tu máš Už náruč znáš, jak chutná prázdná číš přijď zas k nám, ať sám už víš, jak ve dvou dá se žít, až příjdeš zpátky k nám

Reklama

Reklama