Nepriznaná Akordy

Vašo Patejdl

Hodnocení: 4.666666666666667

(Hodnoceno: 3x)

Akordy publikoval: Rades

FPriveľa Crozumu je v tejto Bláske C#Mala si povedať buď iba C/GmôjC FNiekedy Cnestačí vravieť po Bhláske C#V objatí začína ten pravý C/GbojC Nie roky, mesiace zmúdrie v nich mladosť Rozum a srdce, to každý z nás má Len neviem ktorému urobiť za dosť Zostaneš naveky nepriznaná Ref: Buď Fšťastná nepriznaCná Len Bnikdy nebuď Csama FZ diaľky sa budem Cdívať BAko sa máš a či si Cživá Buď šťastná nepriznaná Vek slúži omšu za nás Maj čo si tajne želáš Ja viem že to bude veľa ÁááDmi, F, Bá ... Za úsmev na tvári s cestičkou slzy Dávam ti mlčanie som predsa muž Nikdy však nebudem pre teba cudzí Spomienky nezotrieš tak ako rúž Ref: Priveľa rozumu je v tejto láske Mala si povedať buď iba môj Niekedy nestačí vravieť po hláske V objatí začína ten pravý boj Ref:
Priveľa rozumu je v tejto láske Mala si povedať buď iba môj Niekedy nestačí vravieť po hláske V objatí začína ten pravý boj Nie roky, mesiace zmúdrie v nich mladosť Rozum a srdce, to každý z nás má Len neviem ktorému urobiť za dosť Zostaneš naveky nepriznaná Ref: Buď šťastná nepriznaná Len nikdy nebuď sama Z diaľky sa budem dívať Ako sa máš a či si živá Buď šťastná nepriznaná Vek slúži omšu za nás Maj čo si tajne želáš Ja viem že to bude veľa Ááá, á . Za úsmev na tvári s cestičkou slzy Dávam ti mlčanie som predsa muž Nikdy však nebudem pre teba cudzí Spomienky nezotrieš tak ako rúž Ref: Priveľa rozumu je v tejto láske Mala si povedať buď iba môj Niekedy nestačí vravieť po hláske V objatí začína ten pravý boj Ref:

Reklama

Reklama