Ako bola objavená Amerika Akordy

Vašo Patejdl

Hodnocení: 4

(Hodnoceno: 1x)

Akordy publikoval: Rades

A D E A F#mi Hmi E A AIstý pánko DKolumbus Ezmeškal raz svoj Aautobus Aako bolo Dvtedy módou Evybral sa vám Ajednou loďou AIstý pánko DKolumbus Ezmeškal raz svoj Aautobus F#miako bolo Hmivtedy módou Evybral sa vám Ajednou loďou A D E A F#mi Hmi E A HPlával na nej Edlhé míle F#viac, ako mu Hbolo milé Hvoda nemá Ekonca – kraja F#čítal teda HKarla Maya HPlával na nej Edlhé míle F#viac, ako mu Hbolo milé G#mivoda nemá C#mikonca – kraja F#čítal teda HKarla Maya H E F# H G#mi C#mi F# H CČítal si o Findiánoch, Gčo bývajú v Cpestrých stanoch Cvyšplhal sa Fpo rebríku Ga objavil CAmeriku. CČítal si o Findiánoch, Gčo bývajú v Cpestrých stanoch Amivyšplhal sa Dmipo rebríku Ga objavil CAmeriku. C F G C Ami Dmi G C AIstý pánko DKolumbus Ezmeškal raz svoj Aautobus Aako bolo Dvtedy módou Evybral sa vám Ajednou loďou Evybral sa vám Ajednou loďou do EAmeriky Ajednou loďou
Istý pánko Kolumbus zmeškal raz svoj autobus ako bolo vtedy módou vybral sa vám jednou loďou Istý pánko Kolumbus zmeškal raz svoj autobus ako bolo vtedy módou vybral sa vám jednou loďou Plával na nej dlhé míle viac, ako mu bolo milé voda nemá konca – kraja čítal teda Karla Maya Plával na nej dlhé míle viac, ako mu bolo milé voda nemá konca – kraja čítal teda Karla Maya Čítal si o indiánoch, čo bývajú v pestrých stanoch vyšplhal sa po rebríku a objavil Ameriku. Čítal si o indiánoch, čo bývajú v pestrých stanoch vyšplhal sa po rebríku a objavil Ameriku. Istý pánko Kolumbus zmeškal raz svoj autobus ako bolo vtedy módou vybral sa vám jednou loďou vybral sa vám jednou loďou do Ameriky jednou loďou

Reklama

Reklama