Chtíc, aby spal Akordy

Vánoční koledy

Hodnocení: 4

(Hodnoceno: 6x)

Akordy publikoval: Rades

1. DChtíc, D7aby spGal, tak D7zpíGvala, AmisynáčD7kovGi, Dmatka, D7jež GponoD7covaGla, AmimiláčD7kovGi: Spi, nDebes GDGmilEmiostnDé, EmiPán jsiA7 a DBůh, Gpřeje Dti v lGásDce Ccelý rDáj, AmipozemD7ský lGuh. 2. Dřímej, to matky žádost je, holubičko, v tobě se duše raduje, ó, perličko! Nebesa chválu pějí tvou, slávu a čest, velebí tebe každý tvor, tisíce hvěz. 3. Ó lilie, ó fialko, ó růže má, dřímej, má sladká útěcho, zahrádko má! Labuti má a loutno má, slavíčku můj, dřímej, má harfo líbezná, synáčku můj! 4. Miláčku, spi a zmlkněte andělové, před Bohem se mnou klekněte, národové! Sestoupil v pravdě boží syn na naši zem, přinesl spásu, pokoj svůj národům všem.
1. Chtíc, aby spal, tak zpívala, synáčkovi, matka, jež ponocovala, miláčkovi: Spi, nebes dítě milostné, Pán jsi a Bůh, přeje ti v lásce celý ráj, pozemský luh. 2. Dřímej, to matky žádost je, holubičko, v tobě se duše raduje, ó, perličko! Nebesa chválu pějí tvou, slávu a čest, velebí tebe každý tvor, tisíce hvěz. 3. Ó lilie, ó fialko, ó růže má, dřímej, má sladká útěcho, zahrádko má! Labuti má a loutno má, slavíčku můj, dřímej, má harfo líbezná, synáčku můj! 4. Miláčku, spi a zmlkněte andělové, před Bohem se mnou klekněte, národové! Sestoupil v pravdě boží syn na naši zem, přinesl spásu, pokoj svůj národům všem.

Reklama

Reklama