Stín katedrál Akordy

Václav Neckář

Hodnocení: 3.888888888888889

(Hodnoceno: 9x)

Akordy publikoval: Rades

1. SAtín katDedrál, Apůl nebe z bůhví čGím jDéjEé sAvůj idDeál, sAen co si dHávám zEdát. z úsměvů šál, dům nebo básní rým jéjé jé co ti dám, mám řekni dárkem dát R: PCřej si co cDhceš, zlatý Gdůl nebo Dvěž sladkou Csůl, smutný rDáj, suchý dGéšť beCr, tady mDáš mořskou pGláň nebo pDláž hudbu Csfér jenom bDer se mnou téžF jéjé 2. Můj ideál, víš to co já mám rád jéjé stín katedrál, sen co si kH ránu dDáváEm zdAát R: 3. Můj ideál, víš to co já mám rád jéjé sAtín Dkatedrál, Asen co si Hk ránu DdávEám zAdát Sen,(D)F# co se náEm bude zdáAt 3x
1. Stín katedrál, půl nebe z bůhví čím jéjé svůj ideál, sen co si dávám zdát. z úsměvů šál, dům nebo básní rým jéjé jé co ti dám, mám řekni dárkem dát R: Přej si co chceš, zlatý důl nebo věž sladkou sůl, smutný ráj, suchý déšť ber, tady máš mořskou pláň nebo pláž hudbu sfér jenom ber se mnou též jéjé 2. Můj ideál, víš to co já mám rád jéjé stín katedrál, sen co si k ránu dávám zdát R: 3. Můj ideál, víš to co já mám rád jéjé stín katedrál, sen co si k ránu dávám zdát Sen,() co se nám bude zdát 3x

Reklama

Reklama