Spím Akordy

Václav Neckář

Hodnocení:

(Hodnoceno: 0x)

Akordy publikoval: Marie Lašková

1. C Spím a modrý Fdým se v nebCi rozplývá, obláčky plují nadDmi kraGjinou, Cspím a ve snu měF má láska objCímá, proč bych měGl myslet Cna jinou. 2. Spím a měkká tráva sen můj konejší, před každým se v ní celej schovám, spím a všechno kolem je mi vedlejší, nad hlavou modrý nebe mám. R: G K oblakům hoCry ční a C7balón sluneční Fzačíná nGade mnoCu C7hrát, Fpálí mě do dlaCní, já mluvíAmim že spaní, Dže víc a víc té mGám rád. 3. Spím a cítím sladkou tíží v kolenou, ve spánku chladná rosa studí, spím a mám té vedle sebe schoulenou, než mě můj ryzák probudí. 1. C Spím a modrý Fdým se v nebCi rozplývá, obláčky plují nadDmi kraGjinou, Cspím a ve snu měF má láska objCímá, proč bych měGl myslet Cna jinou. 2. Spím a měkká tráva sen můj konejší, před každým se v ní celej schovám, spím a všechno kolem je mi vedlejší, nad hlavou modrý nebe mám. R: G K oblakům hoCry ční a C7balón sluneční Fzačíná nGade mnoCu C7hrát, Fpálí mě do dlaCní, já mluvíAmim že spaní, Dže víc a víc té mGám rád.
1. Spím a modrý dým se v nebi rozplývá, obláčky plují nad krajinou, spím a ve snu mě má láska objímá, proč bych měl myslet na jinou. 2. Spím a měkká tráva sen můj konejší, před každým se v ní celej schovám, spím a všechno kolem je mi vedlejší, nad hlavou modrý nebe mám. R: K oblakům hory ční a balón sluneční začíná nade mnou hrát, pálí mě do dlaní, já mluvím že spaní, že víc a víc té mám rád. 3. Spím a cítím sladkou tíží v kolenou, ve spánku chladná rosa studí, spím a mám té vedle sebe schoulenou, než mě můj ryzák probudí. 1. Spím a modrý dým se v nebi rozplývá, obláčky plují nad krajinou, spím a ve snu mě má láska objímá, proč bych měl myslet na jinou. 2. Spím a měkká tráva sen můj konejší, před každým se v ní celej schovám, spím a všechno kolem je mi vedlejší, nad hlavou modrý nebe mám. R: K oblakům hory ční a balón sluneční začíná nade mnou hrát, pálí mě do dlaní, já mluvím že spaní, že víc a víc té mám rád.

Reklama

Reklama