Píseň pro jockeye Akordy

Václav Neckář

Hodnocení:

(Hodnoceno: 0x)

Akordy publikoval: Marie Lašková

Kdo Ds myšlenkou AloudaDvou se toulá Apo závodní Ddráze Ten bude Gsmeten Aprvní smečí Dčasu I když se mu Dzdálo, že je Aabsolutním vládce Dchvil Oč moudřejší Aje kůň Dz Chuchle, který Anikdy nebyl Dv Praze A nikdy se Gnepás, Anepás na ParDnasu Páč je mu jedno v jaké Astáji právě zakotDvil Ref: Jsem Ajockey nikoliv všaj discjockey GAbych si pouštěl vlastní Ddesky ANečekám na O.K. Na Gmomentální třesky-Dplesky Nevěřím v náhodné „černé koně“ Konjunktury Adoby Píseň je A7mojí profesí A neznám jiné Dhobby Než Gtrysk a cval těch hrdých bytosDtí Žijící život v opoAjení rychlosDDZnám Akoně efeDmérní, co jednou Abyli první Dv cíli Aby však Gušli Akoňskému Drasu, Který na jejich poslední Adostih nůž si nabrouDsil DZe strachu Adali se zapřáhDnout, zapřáhnout Ado pohřební Dkáry Svou hřebčí Ghrdost Aposlali Dk ďasu A políbili chomout, co jim Aživot zachráDnil Ref. Navzdory Dtěm, co vlastním Amonologem Dzhluchli Mí Ahřebci ztepiDlí Tiše si běží svůj dostih Gv Chuchli Pro Aradost z vlastního Džití V extázi svobody Akrevního vlnobiD
Kdo s myšlenkou loudavou se toulá po závodní dráze Ten bude smeten první smečí času I když se mu zdálo, že je absolutním vládce chvil Oč moudřejší je kůň z Chuchle, který nikdy nebyl v Praze A nikdy se nepás, nepás na Parnasu Páč je mu jedno v jaké stáji právě zakotvil Ref: Jsem jockey nikoliv všaj discjockey Abych si pouštěl vlastní desky Nečekám na O.K. Na momentální třesky-plesky Nevěřím v náhodné „černé koně“ Konjunktury doby Píseň je mojí profesí A neznám jiné hobby Než trysk a cval těch hrdých bytostí Žijící život v opojení rychlostí Znám koně efemérní, co jednou byli první v cíli Aby však ušli koňskému rasu, Který na jejich poslední dostih nůž si nabrousil Ze strachu dali se zapřáhnout, zapřáhnout do pohřební káry Svou hřebčí hrdost poslali k ďasu A políbili chomout, co jim život zachránil Ref. Navzdory těm, co vlastním monologem zhluchli Mí hřebci ztepilí Tiše si běží svůj dostih v Chuchli Pro radost z vlastního žití V extázi svobody krevního vlnobití

Reklama

Reklama