Hrdina Akordy

UDG

Hodnocení: 5

(Hodnoceno: 1x)

Akordy publikoval: Kaja33

Ami Dmi C G Ami F C G FPrázdnotaAmi vstoupíG do tělaEmi FZačátek Amike konci se GchýlíEmi FPříboj co v AmilůněG utiEmichá FJe chvíle Amizlá, Gje chvíle Emizlá Ami G F G Ami G F G AmiJsi vlastněG malý FhrdiGna AmiKdyž já jen Gmlčím, ty Fna cestu seG dáš Amina zaGčátkuF tam nepočGkám Amispolečně s Gtebou FumíGrám trochuAmiGFG, trochuAmiGFG trochuAmiGFG, trochu AmiAmi Dmi C G Ami F C G FNa nic už Aminikdy se GnezepEmitáš Fprázdnotu Amipřikryje GpříEmitmí Fdo něj jenAmi tiše GzašeEmiptáš FBuď vůleAmi tvá,G buď vůleEmi tvá Ami G F G Ami G F G AmiJsi vlastně Gmalý FhrdiGna AmiKdyž tiše Gbrečím, takF na cestu seG dáš Amiprázdnota vG tobě FusíGAmispolečně sG tebou FusíGnám Ty a AmiG F G, ty a AmiG F G Ty a AmiG F G, ty a AmiAmi G F G Ami G F G Ami
Prázdnota vstoupí do těla Začátek ke konci se chýlí Příboj co v lůně utichá Je chvíle zlá, je chvíle zlá Jsi vlastně malý hrdina Když já jen mlčím, ty na cestu se dáš na začátku tam nepočkám společně s tebou umírám trochujá, trochu já trochu já, trochu já Na nic už nikdy se nezeptáš prázdnotu přikryje přítmí do něj jen tiše zašeptáš Buď vůle tvá, buď vůle tvá Jsi vlastně malý hrdina Když tiše brečím, tak na cestu se dáš prázdnota v tobě usíná společně s tebou usínám Ty a já , ty a já Ty a já , ty a já

Reklama

Reklama