Zeptám se racků Akordy

Turbo

Hodnocení: 4.5

(Hodnoceno: 2x)

Akordy publikoval: Kája

Emi, D, C, H4, H EmiRacků nad ránem chci se ptát, jestli se může všem Cotázkám,odAmipověď dEmiát EmiProč slunce svítí padá déšť, proč malé dítě postConává,Amikdopak EmiCproč jsou lidé Ddobří a Emizlí Ref: JGsou mDnohé věci, které Cproto bílé jsou CAby špína nDa nich byla Emiznát GJsou sloDva do propastí Cdávno zapadlá MCoudráD slova věků, Cvěrná stDarým knihám CNaslouchej Dmým oEmizvěnám Solo kytara Emi, D, C, H4, H, Emi Proč růže v trní kvetou, proč bývá těžké si pravdu Cříct jeAMIdnou věEMItou Emi Proč každý obraz má rám, proč známe smích,pláč a Cstárnutí, Amikdopak Emiví,prCoč jsou lidé doDbří a zlEmií Ref.
Racků nad ránem chci se ptát, jestli se může všem otázkám,odpověď dát Proč slunce svítí padá déšť, proč malé dítě postonává,kdopak ví proč jsou lidé dobří a zlí Ref: Jsou mnohé věci, které proto bílé jsou Aby špína na nich byla znát Jsou slova do propastí dávno zapadlá Moudrá slova věků, věrná starým knihám Naslouchej mým ozvěnám Solo kytara , Proč růže v trní kvetou, proč bývá těžké si pravdu říct jednou větou Proč každý obraz má rám, proč známe smích,pláč a stárnutí, kdopak ví,proč jsou lidé dobří a zlí Ref.

Reklama

Reklama