Loď Akordy

Tublatanka

Hodnocení: 3

(Hodnoceno: 2x)

Akordy publikoval: Pája

CLoď ktorá sa Fplaví do neznámaC Ckapitán už Fdávno opustilC Czachránia juFľudia ktorýmCnikdyGneverilAmi tak ešte Gchvíľu zostaň Amichvíľu zostaň Ckým tu Gmáš priateľovC Loď ktorá sa plaví do neznáma stratí svoj smer ak ju opustíš čaká preto že ju práve ty nezradíš tak ešte chvíľu zostaň chvíľu zostaň kým tu máš priateľov R: DmiÚ Ami úú … Gpriateľov mášCDmiPráve v tejto chvíli Csvet sa na nás díva Fstále nám stále nám veríG Všetko je už dávno vpísané vo hviezdach naša loď sa k moru doplaví Lodi ktorá pláva do neznáma rieka zablúdiť nedovolí každý deň z tej rieky piješ nádej a česť tak ešte chvíľu zostaň chvíľu zostaň kým tu máš priateľov
Loď ktorá sa plaví do neznáma kapitán už dávno opustil zachránia juľudia ktorýmnikdyneveril tak ešte chvíľu zostaň chvíľu zostaň kým tu máš priateľov Loď ktorá sa plaví do neznáma stratí svoj smer ak ju opustíš čaká preto že ju práve ty nezradíš tak ešte chvíľu zostaň chvíľu zostaň kým tu máš priateľov R: Ú úú … priateľov mášPráve v tejto chvíli svet sa na nás díva stále nám stále nám verí Všetko je už dávno vpísané vo hviezdach naša loď sa k moru doplaví Lodi ktorá pláva do neznáma rieka zablúdiť nedovolí každý deň z tej rieky piješ nádej a česť tak ešte chvíľu zostaň chvíľu zostaň kým tu máš priateľov

Reklama

Reklama