Ať seš punk Akordy

Tři sestry

Hodnocení: 3.75

(Hodnoceno: 4x)

Akordy publikoval: Fil

EHAH EHAH EHAH EHAH EVzpomínáš si jak ti F#řekli, že bys Hměl se trochu hnout, že už v C#knajpě je to Azdechlý a Husíná každej kout. EV sobotu prej v zadním F#sále, bude Hbigbeat a pár piv, zeleC#ná, rum a tak Adále, k tomu Efronta na párky. G#Všichni se tam sejdem, Apak si všichni zaskáčem. Jedem Eco se do nás vejde, zpoceHný jsou maskáče. R: EAť seš punk, Hať seš skunk, Aať seš metla s Hbáječným hárem, Epojď sem k nám, Hnebuď sám, Apostůj s náma Hpřed plným bárem. ENěkdo přišel sbalit holF#ku, někdo Hhudbu poslouchá, tamten C#zlitej bez okolAků, hlavu Ho stůl otlouká. A já Eza zády mám F#bicí, hluk se Hvalí od kytár, vzduch se C#sbírá v obou plíAcích, k tomu vodky Eloků pár. G#miV tý třaskavý směsi, všechno Akřepčí, motá se, jak chceš Ejinak život přežít, to je Hprvní z otázek. R: EAť seš punk, Hať seš skunk, Aať seš metla s Hbáječným hárem, Epojď sem k nám, Hnebuď sám, Apostůj s náma Hpřed plným bárem. EHAH EHAH G#Ať přijde tvrdá zkouška, zkusej Abigbeat zakázat, poviEnná nandaná rouška, a my Hbudem pořád hrát. R: EAť seš punk, Hať seš skunk, Aať seš metla s Hbáječným hárem, Epojď sem k nám, Hnebuď sám, Apostůj s náma Hpřed plným bárem. EHodnej buď, Hkdyž máš chuť, Aznovu skákej Hzvládneš i pády. ENejseš míň, Hnejseš víc, Azůstaň svůj a Hnandej si glády. EAť seš punk, Hať seš dred, Aať seš metla s Hbáječným hárem, Epojď sem k nám, Hnebuď sám, Apostůj s náma Hpřed plným bárem. EHodnej buď, Hkdyž máš chuť, Aznovu skákej Hzvládneš i pády. ENejseš míň, Hnejseš víc, Azůstaň svůj a Hnandej si glády. E
Vzpomínáš si jak ti řekli, že bys měl se trochu hnout, že už v knajpě je to zdechlý a usíná každej kout. V sobotu prej v zadním sále, bude bigbeat a pár piv, zelená, rum a tak dále, k tomu fronta na párky. Všichni se tam sejdem, pak si všichni zaskáčem. Jedem co se do nás vejde, zpocený jsou maskáče. R: Ať seš punk, ať seš skunk, ať seš metla s báječným hárem, pojď sem k nám, nebuď sám, postůj s náma před plným bárem. Někdo přišel sbalit holku, někdo hudbu poslouchá, tamten zlitej bez okolků, hlavu o stůl otlouká. A já za zády mám bicí, hluk se valí od kytár, vzduch se sbírá v obou plících, k tomu vodky loků pár. V tý třaskavý směsi, všechno křepčí, motá se, jak chceš jinak život přežít, to je první z otázek. R: Ať seš punk, ať seš skunk, ať seš metla s báječným hárem, pojď sem k nám, nebuď sám, postůj s náma před plným bárem. Ať přijde tvrdá zkouška, zkusej bigbeat zakázat, povinná nandaná rouška, a my budem pořád hrát. R: Ať seš punk, ať seš skunk, ať seš metla s báječným hárem, pojď sem k nám, nebuď sám, postůj s náma před plným bárem. Hodnej buď, když máš chuť, znovu skákej zvládneš i pády. Nejseš míň, nejseš víc, zůstaň svůj a nandej si glády. Ať seš punk, ať seš dred, ať seš metla s báječným hárem, pojď sem k nám, nebuď sám, postůj s náma před plným bárem. Hodnej buď, když máš chuť, znovu skákej zvládneš i pády. Nejseš míň, nejseš víc, zůstaň svůj a nandej si glády.

Reklama

Reklama