Panenka Akordy

Tomáš Klus

Hodnocení: 4.538461538461538

(Hodnoceno: 13x)

Akordy publikoval: Sabrina

EmiStanu se CmyšlenGkou a budu v DTobě EmiBudeš mou CmilenGkou výhleDdově EmiBudeš můjC druhej Ghlas pro tuhle Dpíseň Jsi EmikrásnáC G DBože, jsi Emikrásná C G D EmiA ve Tvým CobjeGtí, tak sladce Dnáruživým EmiStanu se CoběGtí, stanu se Dkdoví Emikým A pak s Tvým CúsměGvem obletím Dcelej Emisvět A Tvoji Cnahou Gtvář pochopím DnazpaEmiměť C G D 3x Emi C G D Ref: GJako by nebylo nicD, Emimám pocit že jsi se Cbála GSvůj život bez hranicD, Emijsi hrálaC GPanenku klidně si nechD, Emistejně vim, v noci Tě Chřála Gdvě světla na vokDnech, EmivzplálaC EmiTak trochu CsobecGká, dost možná DnebezpečEminá Svět jako CgrotesGka, néééé-Dvděčná EmiNevěříš Cna pociGty, to jsi Dty! Tak EmikrásnáC G DBože, jsi Emikrásná C G D EmiA ve Tvým CobjeGtí, tak sladce DnáružiEmivým Stanu se CoběGtí, stanu se Dbůhví Emikým A pak s Tvým CúsměGvem obletím Dcelej Esvět A Tvoji Cnahou Gtvář pochopím DnazpaEmiměť C G D 3x Emi C G D Ref: GJako by nebylo nicD, Emimám pocit že jsi se Cbála GSvůj život bez hranicD, Emijsi hrálaC GPanenku klidně si nechD, Emistejně vim, v noci Tě Chřála Gdvě světla na vokDnech, EmivzplálaC G
Stanu se myšlenkou a budu v Tobě Budeš mou milenkou výhledově Budeš můj druhej hlas pro tuhle píseň Jsi krásná Bože, jsi krásná A ve Tvým objetí, tak sladce náruživým Stanu se obětí, stanu se kdoví kým A pak s Tvým úsměvem obletím celej svět A Tvoji nahou tvář pochopím nazpaměť 3x Ref: Jako by nebylo nic, mám pocit že jsi se bála Svůj život bez hranic, jsi hrála Panenku klidně si nech, stejně vim, v noci Tě hřála dvě světla na voknech, vzplála Tak trochu sobecká, dost možná nebezpečná Svět jako groteska, néééé-vděčná Nevěříš na pocity, to jsi ty! Tak krásná Bože, jsi krásná A ve Tvým objetí, tak sladce náruživým Stanu se obětí, stanu se bůhví kým A pak s Tvým úsměvem obletím celej svět A Tvoji nahou tvář pochopím nazpaměť 3x Ref: Jako by nebylo nic, mám pocit že jsi se bála Svůj život bez hranic, jsi hrála Panenku klidně si nech, stejně vim, v noci Tě hřála dvě světla na voknech, vzplála

Reklama

Reklama