DA. MUklův meč Akordy

Tomáš Klus

Hodnocení:

(Hodnoceno: 0x)

Akordy publikoval: Em

Chcete po mě, abych Amimluvil nahlas, precizně vysloDmivoval, jako mamlas, všechno co Gna duši mám, teď zahraju vám klidně Cánfas... E Figurka bez moAmizečku, nevím, kde udělat Dmitečku, falešnou Gintonací zkazíš všechnu práci Cblbečku Eaha… Všechny emoce jsou Amivnější, i těžko uvěří ti Dmidivák, musíš být Guvolněnější, přirozenější ne Cjinak Eaha… Co jinak?… R: Škola Amiživota, farma silných Dmiosobností, divné, jak Gdivnota, jsou střety Cs ješitnostíE, žáby Amina myši, tady Dmiházej bláto a ten Gnejvyšší s úsměvem Ckouká na Eto, akaAmidemická půda, Dmiaž na půdu, místy je Gkomická a místy Cdělá buEbu, z prázdný Aminádoby, udělá Dmiplnou mísu, zkouškový Gobdobí už ani Cnevím či Ejsu /:na na Amina na Dmina na Gna na Cna na E…:/ Oceňujem pracoAmivitost, vždycky pomůžeme Dmirádi, jen pořád Gnení to dost ne není to dost, zní cenné Crady... E Zapomeň na svoji Amihlavu, na vlastní zkušeDminosti, tady jsi Gv ústavu poskládáme tě dle své liCbosti Eaha.. Dnes je v módě chodit Amirovně, zhubni nežer, už tak Dmihodně, nevnímej, Gnemysli oni to promyslí, ty se tvař Cskromně Eaha... Nesedí nám do taAmibulek, na tvé levé tváři Dmiďůlek, tudíž máš talent Gna Déčko, neplakej ceréčko, snad silou Cvůle vydrEžíš … Proto skrytí v opiAmilosti, cigaret vykouříme Dmidosti, s touhou po Gpozornosti, lapení v lhostejnosti, pálíme Cmosty za minuElostí… Dýcháme Amitentýž vzduch s totožné atmosféry, sídlí v nás Dmikolektivní druh nebuďme za posery, chtěl jsem říct Gduch, chtěl jsem říct duch, chtěl jsem říctC duch E… Připíjím na zdraví, Amivšem duším churavím, všem, kteří Dmiví o čem mluvím, všem, kteří Gví… R: Škola Amiživota, farma silných Dmiosobností, divné, jak Gdivnota, jsou střety Cs ješitnostíE, žáby Amina myši, tady Dmiházej bláto a ten Gnejvyšší s úsměvem Ckouká na Eto, akaAmidemická půda, Dmiaž na půdu, místy je Gkomická a místy Cdělá buEbu, z prázdný Aminádoby, udělá Dmiplnou mísu, zkouškový Gobdobí už ani Cnevím či Ejsu /:AmiLa la laj DmiLa la laj GLa la lajCLa la lajE:/
Chcete po mě, abych mluvil nahlas, precizně vyslovoval, jako mamlas, všechno co na duši mám, teď zahraju vám klidně ánfas. Figurka bez mozečku, nevím, kde udělat tečku, falešnou intonací zkazíš všechnu práci blbečku aha… Všechny emoce jsou vnější, i těžko uvěří ti divák, musíš být uvolněnější, přirozenější ne jinak aha… Co jinak?… R: Škola života, farma silných osobností, divné, jak divnota, jsou střety s ješitností, žáby na myši, tady házej bláto a ten nejvyšší s úsměvem kouká na to, akademická půda, až na půdu, místy je komická a místy dělá bubu, z prázdný nádoby, udělá plnou mísu, zkouškový období už ani nevím či jsu /:na na na na na na na na na na …:/ Oceňujem pracovitost, vždycky pomůžeme rádi, jen pořád není to dost ne není to dost, zní cenné rady. Zapomeň na svoji hlavu, na vlastní zkušenosti, tady jsi v ústavu poskládáme tě dle své libosti aha. Dnes je v módě chodit rovně, zhubni nežer, už tak hodně, nevnímej, nemysli oni to promyslí, ty se tvař skromně aha. Nesedí nám do tabulek, na tvé levé tváři ďůlek, tudíž máš talent na Déčko, neplakej ceréčko, snad silou vůle vydržíš … Proto skrytí v opilosti, cigaret vykouříme dosti, s touhou po pozornosti, lapení v lhostejnosti, pálíme mosty za minulostí… Dýcháme tentýž vzduch s totožné atmosféry, sídlí v nás kolektivní druh nebuďme za posery, chtěl jsem říct duch, chtěl jsem říct duch, chtěl jsem říct duch … Připíjím na zdraví, všem duším churavím, všem, kteří ví o čem mluvím, všem, kteří ví… R: Škola života, farma silných osobností, divné, jak divnota, jsou střety s ješitností, žáby na myši, tady házej bláto a ten nejvyšší s úsměvem kouká na to, akademická půda, až na půdu, místy je komická a místy dělá bubu, z prázdný nádoby, udělá plnou mísu, zkouškový období už ani nevím či jsu /:La la laj La la laj La la lajLa la laj:/

Reklama

Reklama