Kotva a kříž Akordy

Tichá dohoda

Hodnocení:

(Hodnoceno: 0x)

Akordy publikoval: Funboy

GKotva a kříž cestujou prázdnou oblohou Ckdo seje vítr sklízí huriGkán Počasí s trávou se ti z rukou vymyká Ckamenem hází blázen co se Gbál. Na Amizakázaný Cchvíle vzpomíBnám otvíraj dveře rovnou k Emivám Kotva a Ckříž tu budou Gstát i když Dslunce zapadáEmi Kotva a Ckříž tu budou Gstát a psi se Dzačnou o kost Emirvát Kotva a Ckříž tu budou Gstát tak to s Dnáma vypadá.Ami, C, D Jaktože dřívější svět se ti lehčí zdál a nad tím dnešním by ses málem rozbrečel co je to se mnou - všechno svý dva konce má a to co zbývá si nech na večer. Tak promiň mámo, promiň táto na dno zkouší sáhnout kdekdo z nás Kotva a kříž ... GKdo seje vítr je sám, kdo hází kámen je sám Cz poslední zprávy jen dvě slova zůstaGnou Gkdo chytá vítr je sám, kdo věří v kříže je sám Cjá nechci nechci už se dál na nic Gptát tak Amipromiň mámo, Cpromiň táto Bna dno zkouší sáhnout kdekdo zEminás. Kotva a kříž ...
Kotva a kříž cestujou prázdnou oblohou kdo seje vítr sklízí hurikán Počasí s trávou se ti z rukou vymyká kamenem hází blázen co se bál. Na zakázaný chvíle vzpomínám otvíraj dveře rovnou k vám Kotva a kříž tu budou stát i když slunce zapadá Kotva a kříž tu budou stát a psi se začnou o kost rvát Kotva a kříž tu budou stát tak to s náma vypadá. Jaktože dřívější svět se ti lehčí zdál a nad tím dnešním by ses málem rozbrečel co je to se mnou - všechno svý dva konce má a to co zbývá si nech na večer. Tak promiň mámo, promiň táto na dno zkouší sáhnout kdekdo z nás Kotva a kříž . Kdo seje vítr je sám, kdo hází kámen je sám z poslední zprávy jen dvě slova zůstanou kdo chytá vítr je sám, kdo věří v kříže je sám já nechci nechci už se dál na nic ptát tak promiň mámo, promiň táto na dno zkouší sáhnout kdekdo znás. Kotva a kříž .

Reklama

Reklama