Summer All Stars - Léto lásky Akordy

Slza

Hodnocení: 4.333333333333333

(Hodnoceno: 3x)

Akordy publikoval: Vybro

AZpěv tažnejch ptáků na F#mpouti za snem, Ecestou z nočních můr. D AVzbouzí tě k ránu a F#mty ač na mol, Ezkoušíš zpívat v dur. A Zima byla Ddlouhá a svět jen spal, A spala tvoje Etouha i srdeční F#msval. ETeď zas v tobě Dbouchá a tepe dál, A a velí tak se Esbal. DVzpínej F#mdál k letu Esvý křídla A/C#promrzlý, Dpláchnout F#mzkus z opratí. E DChvátej F#mvstříc létu Elásky, kde A/C#všechno zlý Dv krásný F#mse obrátí. E DF#mEA/C# DF#mE DÓó F#móóó Eóóó A/C#óóó Dlétu, kde F#mšrámy se Ezcelí. DÓó F#móóó Eóóó A/C#óóó DLétu, co F#msílu ti Edá. ATisíce vtákov na F#mpúti za snom, Eprelietajú múr. D AMáváš jim z dialky a F#msice na mol Estále spieváš v dur. A Zima byla Ddlouhá a život stál, A ale uvnitř Etouha ta žila v nás F#mdál. Vždyť v Esrdci máme Ddoutnák a ten teď vzplál, A tak připravit a Epal. DVzpínej F#mdál k letu Esvý křídla A/C#promrzlý, Dpláchnout F#mzkus z opratí. E DChvátej F#mvstříc létu Elásky, kde A/C#všechno zlý Dv krásný F#mse obrátí. E DÓó F#móóó Eóóó A/C#óóó Dlétu, kde F#mšrámy se Ezcelí. DÓó F#móóó Eóóó A/C#óóó DLétu, co F#msílu ti Edá. Neohlížej se Dzpět, vždyť žijem právě Ateď, nesyp sol F#mdo rán včerajEších, Vždyť žijem právě Ddnes, tak nech se rytmem Avést, kterej k nám F#mlétem lásky, Elétem lásky zní. DVzpínej F#mdál k letu Esvý křídla A/C#promrzlý, Dpláchnout F#mzkus z opratí. E DChvátej F#mvstříc létu Elásky, kde A/C#všechno zlý Dv krásný F#mse obrátí. E DÓó F#móóó Eóóó A/C#óóó Dlétu, kde F#mšrámy se Ezcelí. DÓó F#móóó Eóóó A/C#óóó DLétu, co F#msílu ti Edá.
Zpěv tažnejch ptáků na pouti za snem, cestou z nočních můr. Vzbouzí tě k ránu a ty ač na mol, zkoušíš zpívat v dur. Zima byla dlouhá a svět jen spal, spala tvoje touha i srdeční sval. Teď zas v tobě bouchá a tepe dál, a velí tak se sbal. Vzpínej dál k letu svý křídla promrzlý, pláchnout zkus z opratí. Chvátej vstříc létu lásky, kde všechno zlý v krásný se obrátí. Óó óóó óóó óóó létu, kde šrámy se zcelí. Óó óóó óóó óóó Létu, co sílu ti dá. Tisíce vtákov na púti za snom, prelietajú múr. Máváš jim z dialky a sice na mol stále spieváš v dur. Zima byla dlouhá a život stál, ale uvnitř touha ta žila v nás dál. Vždyť v srdci máme doutnák a ten teď vzplál, tak připravit a pal. Vzpínej dál k letu svý křídla promrzlý, pláchnout zkus z opratí. Chvátej vstříc létu lásky, kde všechno zlý v krásný se obrátí. Óó óóó óóó óóó létu, kde šrámy se zcelí. Óó óóó óóó óóó Létu, co sílu ti dá. Neohlížej se zpět, vždyť žijem právě teď, nesyp sol do rán včerajších, Vždyť žijem právě dnes, tak nech se rytmem vést, kterej k nám létem lásky, létem lásky zní. Vzpínej dál k letu svý křídla promrzlý, pláchnout zkus z opratí. Chvátej vstříc létu lásky, kde všechno zlý v krásný se obrátí. Óó óóó óóó óóó létu, kde šrámy se zcelí. Óó óóó óóó óóó Létu, co sílu ti dá.

Reklama

Reklama