Nebude to ľahké Akordy

Richard Müller

Hodnocení: 4.2

(Hodnoceno: 5x)

Akordy publikoval: Rades

Ami,G,Ami,G Amivraj zmenila si Gčíslo Amia do zámku Gnepasuje viac môj Fmaj7kľúč F/G,F Amihlavou mi Gblyslo Amiasi chceš Gaby som bol už Fmaj7fuč Ref: Cnebude to Gtaké ľahké Fmaj7drahá, F/G,Fmaj7 Cmňa sa nezbaGvíš s tým sa lúč,Fmaj7 Cnebude to Gtaké ľahké Fmaj7drahá, Gnemôžeš ma Fmaj7vymeniť ako Grúž. Som tvoj Amimuž. G,Ami,G vraj koketuješ s iným dolámem mu kosti, nos a sny tak dopúšťaš sa viny tak vrav, povedz čo máš s ním. Ref. vraj trháš moje fotky majetok náš rozdelí až súd ja exujem veľké vodky márne sa snažím zachovať kľud. Ref. FPredsa sme si Gsúdení Fja nemôžem žiť Gbez ženy Fja nemôžem žiť Gbez teba, to mi Amiver. A Fv kostole Gpred Pánom Fsľubovala Gsi nám dvom Fnekonečnú Glásku, vernosť, Ámimier Gmier Fmier óóó.. Ref. vraj zmenila si číslo a do zámku nepasuje viac môj
vraj zmenila si číslo a do zámku nepasuje viac môj kľúč , hlavou mi blyslo asi chceš aby som bol už fuč Ref: nebude to také ľahké drahá, mňa sa nezbavíš s tým sa lúč, nebude to také ľahké drahá, nemôžeš ma vymeniť ako rúž. Som tvoj muž. , vraj koketuješ s iným dolámem mu kosti, nos a sny tak dopúšťaš sa viny tak vrav, povedz čo máš s ním. Ref. vraj trháš moje fotky majetok náš rozdelí až súd ja exujem veľké vodky márne sa snažím zachovať kľud. Ref. Predsa sme si súdení ja nemôžem žiť bez ženy ja nemôžem žiť bez teba, to mi ver. A v kostole pred Pánom sľubovala si nám dvom nekonečnú lásku, vernosť, mier mier mier óóó. Ref. vraj zmenila si číslo a do zámku nepasuje viac môj

Reklama

Reklama