Ty jsi holka divoká Akordy

Reflexy

Hodnocení: 5

(Hodnoceno: 3x)

Akordy publikoval: Kokr Španěl

R: pískání – G, C, D, G, Emi, C, D, G Ty jsi Gdivoká, pěkná HmiDorota, jsi holka Amipro cvoka, no prostě Dmá na stromě Gnežijem a tak si Hminalijem, ledničku Amivypijem a půjdem Dspát. A až se Gpostaví zavolám Hmido Prahy nějakýmu AmiVávrovi, co žije v Dpodkroví ať už se Gnezlobí, ze šmudly Hminesoudí, Vlastičku pohAmiladí, má pěkný poDzadí a až se Custaví, ať si to Dv posteli s ní zabroukáG tak jako já. Ref: GTy jsi holka divoCká, Dco si se mnou zabrouGEminebo možná zapísCká, Dna hloupýho CipísGka. Vadí mi Gsousedi, co si nás Hmivšímají a furt se staAmirají, proč mám tě Drád, nejde jim Gna rozum, povadlým Hminázorům, když my si dáAmime rum a nejdem Dspát. Až budem Ghotoví zavolám HmiVávrovi, co bydlí Amiv podkroví na břehu DVltavy, jestli je Cv posteli tak ať se Dpřitulí a zabroukáG tak jako já. Ref: GTy jsi holka divoCká, Dco si se mnou zabrouGEminebo možná zapísCká, Dna hloupýho CipísGka. Tak brnknem DVávrovi, ať volá F#miBillovi nech život Emioslaví, když hloupí záAvidí ať se jim Gpostaví, připijou Ana zdraví a zpívaDjí Ref: pískání – D, G, A, D, Hmi, G, A, D Ref: DTy jsi holka divoGká, Aco si se mnou zabrouDHminebo možná zapísGká, Ana hloupýho CipísDka. (2x)
R: pískání – Ty jsi divoká, pěkná Dorota, jsi holka pro cvoka, no prostě má na stromě nežijem a tak si nalijem, ledničku vypijem a půjdem spát. A až se postaví zavolám do Prahy nějakýmu Vávrovi, co žije v podkroví ať už se nezlobí, ze šmudly nesoudí, Vlastičku pohladí, má pěkný pozadí a až se ustaví, ať si to v posteli s ní zabrouká tak jako já. Ref: Ty jsi holka divoká, co si se mnou zabrouká nebo možná zapíská, na hloupýho Cipíska. Vadí mi sousedi, co si nás všímají a furt se starají, proč mám tě rád, nejde jim na rozum, povadlým názorům, když my si dáme rum a nejdem spát. Až budem hotoví zavolám Vávrovi, co bydlí v podkroví na břehu Vltavy, jestli je v posteli tak ať se přitulí a zabrouká tak jako já. Ref: Ty jsi holka divoká, co si se mnou zabrouká nebo možná zapíská, na hloupýho Cipíska. Tak brnknem Vávrovi, ať volá Billovi nech život oslaví, když hloupí závidí ať se jim postaví, připijou na zdraví a zpívají Ref: pískání – Ref: Ty jsi holka divoká, co si se mnou zabrouká nebo možná zapíská, na hloupýho Cipíska. (2x)

Reklama

Reklama