Telegraf Road Akordy

Poutníci

Hodnocení: 4

(Hodnoceno: 1x)

Akordy publikoval: Jirka

1. FJedenkrát dávno Dmišel pustinou muž a Cna pravým místě tam Bbvykácel buš, z klád postavil Cdům, že měl Fsílu jak Cbýk, Bbrozoral zem jako Gmiválečník. 2. Jenže Fza ním jdou další, a ti Dmiumí víc, Cvázaný krovy a zdi Bbz vepřovic, a do zlatejch Cpolí a F bučení Ckrav Bbpo nějaký době zní Gmitelegraf. 3. A F už je tu kostel, a Dmikonečně most, a Cželezná ruda a Bbzločinnost a okresní Cměsto má F okresní Csoud a Bbta stará trať jméno Telegraf DmiRoad. 4. FTěžký jdou časy teď Dmiznova a znova, Cskončila válka a Bbchystá se nová, a rozmoklou Cstezkou, co Fprošel ten Cskaut, v Bbdeseti proudech jdouGmiprovazy aut jak Bb dravá Fřeka. *: A Gmirádio hlásí, že v noci byl mráz, Flidi jdou z práce a nemají čas, Cjenže vlak domů má Amivelký zpožděDminí. 5. Už F nemůžu dělat, co Dmikde bych kdy chtěl, třeba Cv pralesích kácet, toBb bohužel, můžu jen Csklízet, co Fzasil jsem Csám, a Bbzaplatit všechno, co Gmikomu kde mám. 6. Ti Fšedaví ptáci na Dmi drátech z mědi vo C tomhletom kódu už Bbledacos vědí, ti můžou Cletět a FzapomeCnout Bbna celej řád týhle Telegraf DmiRoad. 7. Víš, že Fbývaly časy, kdy Dmibylo to zlý, že Cspali jsme v dešti a Bbpromrzlí, teď, když mi Cříkáš: Ftak vem si, co Cchceš, Bbmoc dobře cítím, že Gmiuž je to lež. 8. Tak Fdůvěřuj ve mě, dej Dmikočímu bič, já Cvezmu tě s sebou a Bbodvedu pryč ode všech Ctemnot a Fvysokejch C zdí, Bbod všeho Cstrachu, Fco v ulicích C spí, já Bbprošel jsem Cpamětí Fkdekterej Ckout a Bbviděl jen Csmutek jak Fpýcha se Cdmout, Bb a chtěl bych FzapomeCnout Ami na všechny ty zákazy Dmivjezdu, který jsou rozBbsetý po celý Telegraf DmiRoad ...
1. Jedenkrát dávno šel pustinou muž a na pravým místě tam vykácel buš, z klád postavil dům, že měl sílu jak býk, rozoral zem jako válečník. 2. Jenže za ním jdou další, a ti umí víc, vázaný krovy a zdi z vepřovic, a do zlatejch polí a bučení krav po nějaký době zní telegraf. 3. A už je tu kostel, a konečně most, a železná ruda a zločinnost a okresní město má okresní soud a ta stará trať jméno Telegraf Road. 4. Těžký jdou časy teď znova a znova, skončila válka a chystá se nová, a rozmoklou stezkou, co prošel ten skaut, v deseti proudech jdouprovazy aut jak dravá řeka. *: A rádio hlásí, že v noci byl mráz, lidi jdou z práce a nemají čas, jenže vlak domů má velký zpoždění. 5. Už nemůžu dělat, co kde bych kdy chtěl, třeba v pralesích kácet, to bohužel, můžu jen sklízet, co zasil jsem sám, a zaplatit všechno, co komu kde mám. 6. Ti šedaví ptáci na drátech z mědi vo tomhletom kódu už ledacos vědí, ti můžou letět a zapomenout na celej řád týhle Telegraf Road. 7. Víš, že bývaly časy, kdy bylo to zlý, že spali jsme v dešti a promrzlí, teď, když mi říkáš: tak vem si, co chceš, moc dobře cítím, že už je to lež. 8. Tak důvěřuj ve mě, dej kočímu bič, já vezmu tě s sebou a odvedu pryč ode všech temnot a vysokejch zdí, od všeho strachu, co v ulicích spí, já prošel jsem pamětí kdekterej kout a viděl jen smutek jak pýcha se dmout, a chtěl bych zapomenout na všechny ty zákazy vjezdu, který jsou rozsetý po celý Telegraf Road .

Reklama

Reklama