Góralu, czy ci nie żal Akordy

Polská lidová

Hodnocení: 4.75

(Hodnoceno: 4x)

Akordy publikoval: Janush

GGóralu, czy ci nie Amiżal DOdchodzić od stron ojGczystych, Świerkowych lasów i Amihal I Dtych potoków sreGbrzystych? /:Góralu, czy ci nie Cżal, GóD7ralu, wracaj do Ghal!:/ A góral na góry spoziera . I łzy rękawem ociera, Bo góry porzucić trzeba, Dla chleba, panie dla chleba . . .Góralu, czy ci nie żal... Góralu, wróć się do hal, W chatach zostali ojcowie; Gdy pójdziesz od nich hen w dal Cóż z nimi będzie, kto powie? . . . Góralu, czy ci nie żal... A góral jak dziecko płacze: Może już ich nie zobaczę; I starych porzucić trzeba, Dla chleba, panie, dla chleba . . . Góralu, czy ci nie żal... Góralu, żal mi cię, żal! I poszedł z grabkami, z kosą, I poszedł z gór swoich w dal, W guńce starganej szedł boso . . . Góralu, czy ci nie żal... Lecz zanim liść opadł z drzew, Powraca góral do chaty, Na ustach wesoły śpiew, Trzos w rękach niesie bogaty.
Góralu, czy ci nie żal Odchodzić od stron ojczystych, Świerkowych lasów i hal I tych potoków srebrzystych? /:Góralu, czy ci nie żal, Góralu, wracaj do hal!:/ A góral na góry spoziera . I łzy rękawem ociera, Bo góry porzucić trzeba, Dla chleba, panie dla chleba .Góralu, czy ci nie żal. Góralu, wróć się do hal, W chatach zostali ojcowie; Gdy pójdziesz od nich hen w dal Cóż z nimi będzie, kto powie? . Góralu, czy ci nie żal. A góral jak dziecko płacze: Może już ich nie zobaczę; I starych porzucić trzeba, Dla chleba, panie, dla chleba . Góralu, czy ci nie żal. Góralu, żal mi cię, żal! I poszedł z grabkami, z kosą, I poszedł z gór swoich w dal, W guńce starganej szedł boso . Góralu, czy ci nie żal. Lecz zanim liść opadł z drzew, Powraca góral do chaty, Na ustach wesoły śpiew, Trzos w rękach niesie bogaty.

Reklama

Reklama