Podivný hry lidí správně Akordy

Petr Spálený

Hodnocení: 3

(Hodnoceno: 1x)

Akordy publikoval: Rades

Ref: ANa na na na naDna Na na na na A/Ena na marně měG svádíšA k těm hrám podiDvnejm AJá znám tu tvou Dlásku, když přísahy A/Eskládá a celý srdce Gžádá, Atuhle zábavu já Dznám APár tejdnů jeD vlídná, pak náhle seA/E zblázní zbydou jenom slovaG prázdný, Avíc se s ní neshleDdám Ref. Hrdinou prej se stává, ten kdo včas bitvu vzdává tomu čest a tomu sláva, dal si říct kvůli nám Ten kdo zná tuhle hru dávnou, ten se dá cestou správnou a ti ostatní jenom mávnou a začnou věřit pohádkám Ref. Dobře znám tuhle hru zrádnou, při níž starci mládnou a ještě holku žádnou bůh neuchránil proti ní No a ten kdo slova lživá sladkým hlasem zpívá ten na svědomí mívá lásku a jiný zločiny Ref. Podivný hry to hrává kdekdo z lidí a sází a když mu karta schází, tak vlastní hlavou platit má Ta hra útěchu dává, léta úroky sklízí a pak už nic nenabízí, a pak je pád a je tma Ref.
Ref: Na na na na nana Na na na na na na marně mě svádíš k těm hrám podivnejm Já znám tu tvou lásku, když přísahy skládá a celý srdce žádá, tuhle zábavu já znám Pár tejdnů je vlídná, pak náhle se zblázní zbydou jenom slova prázdný, víc se s ní neshledám Ref. Hrdinou prej se stává, ten kdo včas bitvu vzdává tomu čest a tomu sláva, dal si říct kvůli nám Ten kdo zná tuhle hru dávnou, ten se dá cestou správnou a ti ostatní jenom mávnou a začnou věřit pohádkám Ref. Dobře znám tuhle hru zrádnou, při níž starci mládnou a ještě holku žádnou bůh neuchránil proti ní No a ten kdo slova lživá sladkým hlasem zpívá ten na svědomí mívá lásku a jiný zločiny Ref. Podivný hry to hrává kdekdo z lidí a sází a když mu karta schází, tak vlastní hlavou platit má Ta hra útěchu dává, léta úroky sklízí a pak už nic nenabízí, a pak je pád a je tma Ref.

Reklama

Reklama