Montgomery Akordy

Petr Spálený

Hodnocení: 4.523809523809524

(Hodnoceno: 21x)

Akordy publikoval: jaroslava kočí

DDéšť ti holka smáčelGvlasy AZ tvých ocí zbyl prázdnejDkruh Kde je zbytek tvojíGkrásy ATo ví dneska snad jenDbůh Z celé jižní eskadrGony ANezbyl ani jedenDmuž V Montgomery bijouGzvony ADéšť ti smejvá ze rtůDrůž Tam na kopci v prachuGcesty ALeží i tvůj geneDrál V ruce šátek od nevěGsty AAle ruka ležíDdál Z celé jižní eskadrony Nezbyl ani jeden muž V Montgomery bijou zvony Déšť ti smejvá ze rtů růž DTvář má zšedivělouGstrachem AZbylo v ní pár těškejchDchvíl Proužek krve stékáGprachem ADéšť jí slepil vlasy jakDjíl Z celé jižní eskadrony Nezbyl ani jeden muž V Montgomery bijou zvony Déšť ti smejvá ze rtů růž
Déšť ti holka smáčelvlasy Z tvých ocí zbyl prázdnejkruh Kde je zbytek tvojíkrásy To ví dneska snad jenbůh Z celé jižní eskadrony Nezbyl ani jedenmuž V Montgomery bijouzvony Déšť ti smejvá ze rtůrůž Tam na kopci v prachucesty Leží i tvůj generál V ruce šátek od nevěsty Ale ruka ležídál Z celé jižní eskadrony Nezbyl ani jeden muž V Montgomery bijou zvony Déšť ti smejvá ze rtů růž Tvář má zšedivěloustrachem Zbylo v ní pár těškejchchvíl Proužek krve stékáprachem Déšť jí slepil vlasy jakjíl Z celé jižní eskadrony Nezbyl ani jeden muž V Montgomery bijou zvony Déšť ti smejvá ze rtů růž

Reklama

Reklama