Vreckový duch Akordy

Peter Nagy

Hodnocení: 5

(Hodnoceno: 1x)

Akordy publikoval: Joee

CSníval som že raz budem mať Gvreckového ducha Cbýval by mi vo vrecku a Amišepkal mi to Gucha Dmikedy ma zas vyvolá Gpani učiteľka Dmivedieť všetko dopredu, Fvec by Gbola veľCká Sníval som že raz budem mať vreckového ducha to by som mal všetky finty vždy vo svojich rukách duch by rátal príklady a písal za mňa slohy vyhrať v šachu nad dedkom spolu by sme mohli. R: CKde si, kde si Dmivreckový Gduch, Fučiteľka skúša Gv triede ťažjký vzduch Ckde si, kde si, Dmihľadám po vreGckách Fpred tabuľou mlčím a Gmám bez teba strach. Keby som mal maličkého vreckového ducha možno by bol ako psíček čo vždy všade ňuchá Vyňuchal by kľúčik od skrine kde sú darčeky Na Vianoce za autíčko bol by môj naveky.
Sníval som že raz budem mať vreckového ducha býval by mi vo vrecku a šepkal mi to ucha kedy ma zas vyvolá pani učiteľka vedieť všetko dopredu, vec by bola veľká Sníval som že raz budem mať vreckového ducha to by som mal všetky finty vždy vo svojich rukách duch by rátal príklady a písal za mňa slohy vyhrať v šachu nad dedkom spolu by sme mohli. R: Kde si, kde si vreckový duch, učiteľka skúša v triede ťažjký vzduch kde si, kde si, hľadám po vreckách pred tabuľou mlčím a mám bez teba strach. Keby som mal maličkého vreckového ducha možno by bol ako psíček čo vždy všade ňuchá Vyňuchal by kľúčik od skrine kde sú darčeky Na Vianoce za autíčko bol by môj naveky.

Reklama

Reklama