Marcel z malého mesta Akordy

Peter Nagy

Hodnocení: 4

(Hodnoceno: 1x)

Akordy publikoval: admin

CMarcel z malého Gmesta je tu, Cveľkomesto otvor Gnáruč. CMarcel z malého Gmesta je tu, Codišiel od sladkých Gzáruk. DmiV kufríku si Gnesie, Dmicelý svoj Gdomov, Dmismiať sa mu však Gnesmieš, že Cvnútri má Amiposkladané Fčisté krídGla, Cešte trocha Amiblúdi, má však Foči čo Gvidia. Ref: DmiMarcelG, CMarcelAmi, DmimláďáG, Cdrží sa na nohách, DmiMarcelG, CMarcelAmi, DmimláďáG, Dmidrží sa na noGhách. Marcel z malého mesta je tu, už mláďa sa drží na nohách. Marcel z malého mesta je tu, v očiach veľké áno má. V maličkom podnájme na smutnej posteli. Kým ho láska nájde, držte mu palce, na Vianoce bude sám, však ujde ľuďom s malým srdcom a ich závistiam. ®: Marcel z malého mesta je tu, už vychádza von zo seba. Marcel z malého mesta je tu, naučil sa zlých nebáť. Na slnku je miesta len koľko ukradneš, už to všetko vie sám, a stále má rozložené čisté krídla, ešte trocha blúdi, má však oči čo vidia.
Marcel z malého mesta je tu, veľkomesto otvor náruč. Marcel z malého mesta je tu, odišiel od sladkých záruk. V kufríku si nesie, celý svoj domov, smiať sa mu však nesmieš, že vnútri má poskladané čisté krídla, ešte trocha blúdi, má však oči čo vidia. Ref: Marcel, Marcel, mláďá, drží sa na nohách, Marcel, Marcel, mláďá, drží sa na nohách. Marcel z malého mesta je tu, už mláďa sa drží na nohách. Marcel z malého mesta je tu, v očiach veľké áno má. V maličkom podnájme na smutnej posteli. Kým ho láska nájde, držte mu palce, na Vianoce bude sám, však ujde ľuďom s malým srdcom a ich závistiam. ®: Marcel z malého mesta je tu, už vychádza von zo seba. Marcel z malého mesta je tu, naučil sa zlých nebáť. Na slnku je miesta len koľko ukradneš, už to všetko vie sám, a stále má rozložené čisté krídla, ešte trocha blúdi, má však oči čo vidia.

Reklama

Reklama