Kristínka Akordy

Peter Nagy

Hodnocení: 4

(Hodnoceno: 5x)

Akordy publikoval: Redgee

AmiKristínka by mala Fdnes už o Gdva roky dlhšie Fvlasy Amia plač mi skáče do slov Fvieš, keď Gzas a znova premieFtam si ako Cvisí prichyteGná v Ftrhlinách vysokýh Amibrál nikto Cnezachytí tvoje Glaná, keď sa Frútiš z kolmých Gskál Bol som pri nej dole hneď kým jej výkrik doznel v ozvenách a za viečkami našiel tlieť dve zľaknuté svetielka čo sa robí v mojich žilách o to sa nik nestaral nikto nezachytí tvoje laná, keď sa rútiš z kolmých skál CSpíš KrisGtínka Amisnáď len Cspíš, Fneverím Cpoď a Gvstaň ten Dmipád bol možno len Gklam, Cspíš KrisGtínka Amisnáď len Cspíš ty Fmusíš hore Císť k oblaDmikom sme už len na Gdotyk ty si jediAminá z Fnás tak Gblízko pri oblaCkoch AmiVydýchla mi v náruFčí, Godvtedy sa podváCdzam Amiže Kristínka snáď iba Fspí, že Gticho za ňu rozAmipráva CTak sa platí za to, že Gmladá chcela Fvidieť z výšky Amibrál Cnikto nezachytí tvoje Glaná, keď sa Frútiš z kolmých Gskál
Kristínka by mala dnes už o dva roky dlhšie vlasy a plač mi skáče do slov vieš, keď zas a znova premietam si ako visí prichytená v trhlinách vysokýh brál nikto nezachytí tvoje laná, keď sa rútiš z kolmých skál Bol som pri nej dole hneď kým jej výkrik doznel v ozvenách a za viečkami našiel tlieť dve zľaknuté svetielka čo sa robí v mojich žilách o to sa nik nestaral nikto nezachytí tvoje laná, keď sa rútiš z kolmých skál Spíš Kristínka snáď len spíš, neverím poď a vstaň ten pád bol možno len klam, spíš Kristínka snáď len spíš ty musíš hore ísť k oblakom sme už len na dotyk ty si jediná z nás tak blízko pri oblakoch Vydýchla mi v náručí, odvtedy sa podvádzam že Kristínka snáď iba spí, že ticho za ňu rozpráva Tak sa platí za to, že mladá chcela vidieť z výšky brál nikto nezachytí tvoje laná, keď sa rútiš z kolmých skál

Reklama

Reklama