Spomaľ Akordy

Peha

Hodnocení: 4.411764705882353

(Hodnoceno: 17x)

Akordy publikoval: martina vondalova

1.DZa niečímAm krásnym takD rýchlo akoAm saD dá dotvojicham básníG márne rýmD hľadám. Za niečímAm zváštnymD do záhradAm kde nieD kríž kam sa toAm blázníšG nestíham s tebouD ísť. R:D spomaľ mášG privysoků rychlostC vnímam ju lenG šiestym zmyslom D mááá-G am zá-C/D vrat! D náhlum sa poG tvojom boku aC mám už dosťG zbytočných pokuť D mááá-G am sa-C/D báť? 2.D Za niečím Am stálymD tak rýchloAm akoD to dá sa všetkoAm máli aiG napriek výhodám. Za niečímAm bájnymD do zahradAm kde nieD kríž kam sa toAm blázníšG nestíham s tebouD ísť. R:D Spomaľ mášG privysoků rychlostC vnímam ju lenG šiestým zmyslomD mááá-G am zá-C/D vrať! D náhlim sa poG tvojom boku aC mám už dosťG zbytočnych pokuť D mááá-G am saC/D báť?
1.Za niečím krásnym tak rýchlo ako sa dá dotvojich básní márne rým hľadám. Za niečím zváštnym do záhrad kde nie kríž kam sa to blázníš nestíham s tebou ísť. R: spomaľ máš privysoků rychlost vnímam ju len šiestym zmyslom mááá- am zá- vrat! náhlum sa po tvojom boku a mám už dosť zbytočných pokuť mááá- am sa- báť? 2. Za niečím stálym tak rýchlo ako to dá sa všetko máli ai napriek výhodám. Za niečím bájnym do zahrad kde nie kríž kam sa to blázníš nestíham s tebou ísť. R: Spomaľ máš privysoků rychlost vnímam ju len šiestým zmyslom mááá- am zá- vrať! náhlim sa po tvojom boku a mám už dosť zbytočnych pokuť mááá- am sa báť?

Reklama

Reklama