Reklama na ticho Akordy

Pavol Habera

Hodnocení: 3.25

(Hodnoceno: 4x)

Akordy publikoval: Karel

1.Dmi Reklamu naAmi ticho dnes vDmi telke dávAmiajú Dmikaždý z nás Amispozornie, Bblen čo zbadá Cju Reklamu na ticho, ten súčasný hit krásnym tichom z dovozu naplňte svoj byt Ref: BbMôžete Cho zohnať Flen pod rukou, BbnádhernéC ticho FhôrFsus4 F BbVýberové CtichoF so zárukou Bbzíská ho, Ckto príde DmiskôrC Dmi C 2. Pred Tuzákom stojí rad dlhý, pomalý, v tlačenici musíš stát - ticho dostali, v konzervách a plechovkách od Coca Coly také čerstvé ticho, ach, až to zabolí Ref: Môžete... 3. Reklama na ticho zo všetkých strán znie vo farbe a s hudbou - je to úžasné decibely hluku to ticho znásobí, minulo sa ticho, nie sú zásoby Ref: Môžete... 4. D#miPred Tuzákom Bbmistojí rad D#midlhý, pomaBbmilý, D#miv tlačenici Bbmimusíš stát - Hticho dostaC#li, v konzervách a plechovkách od Coca Coly také čerstvé ticho, ach, až to zabolí Ref: Môžete... 2x
1. Reklamu na ticho dnes v telke dávajú každý z nás spozornie, len čo zbadá ju Reklamu na ticho, ten súčasný hit krásnym tichom z dovozu naplňte svoj byt Ref: Môžete ho zohnať len pod rukou, nádherné ticho hôr Výberové ticho so zárukou získá ho, kto príde skôr 2. Pred Tuzákom stojí rad dlhý, pomalý, v tlačenici musíš stát - ticho dostali, v konzervách a plechovkách od Coca Coly také čerstvé ticho, ach, až to zabolí Ref: Môžete. 3. Reklama na ticho zo všetkých strán znie vo farbe a s hudbou - je to úžasné decibely hluku to ticho znásobí, minulo sa ticho, nie sú zásoby Ref: Môžete. 4. Pred Tuzákom stojí rad dlhý, pomalý, v tlačenici musíš stát - ticho dostali, v konzervách a plechovkách od Coca Coly také čerstvé ticho, ach, až to zabolí Ref: Môžete. 2x

Reklama

Reklama