Hrdzovlasá Akordy

Pavol Habera

Hodnocení: 5

(Hodnoceno: 1x)

Akordy publikoval: Pája

AmiHáčiky Evrán, v Amipísanke Drán Ftak prišla Cjeseň a s ňou GhrCdzovlaFAmiPremočeEná, Amicelá skleDFzvonku i Czvnútra Ehrdzovlasá GVlasy ti v Cdiali zhasínaFli, Gvoňali v Ctmách po zápalDmikách. GVlasy ti Cna juh odlietaFjú, DminádherCné, Ehrdzavé. Na viečkách dážď a odchádzaš. Kráľovná dáždnikov, hrdzovlasá. V koláži skiel a cudzích tiel. Vídam tvoj zvláštny smiech, hrdzovlasá. Vlasy ti v diali zhasínali, voňali v tmách po zápalkách. Vlasy ti na juh odlietajú, nádherné, hrdzavé. A Fkoľko Cbývalo Fneznámych Clások. FTu svieti v Cdiaľave Flístie hrdzovlaCsé. FNemáš viac Czázračný Fhrdzavý Cprášok, ktorý Amisypala Gna naše Cživoty, hrdzovlaFsá. E Vlasy ti v diali zhasínali, voňali v tmách po zápalkách. Vlasy ti na juh.odlietajú, nádherné, hrdzavé. Háčiky vrán,v písanke rán odchádza jeseň a s ňou hrdzovlasá...
Háčiky vrán, v písanke rán tak prišla jeseň a s ňou hrdzovlasá Premočená, celá sklená zvonku i zvnútra hrdzovlasá Vlasy ti v diali zhasínali, voňali v tmách po zápalkách. Vlasy ti na juh odlietajú, nádherné, hrdzavé. Na viečkách dážď a odchádzaš. Kráľovná dáždnikov, hrdzovlasá. V koláži skiel a cudzích tiel. Vídam tvoj zvláštny smiech, hrdzovlasá. Vlasy ti v diali zhasínali, voňali v tmách po zápalkách. Vlasy ti na juh odlietajú, nádherné, hrdzavé. A koľko bývalo neznámych lások. Tu svieti v diaľave lístie hrdzovlasé. Nemáš viac zázračný hrdzavý prášok, ktorý sypala na naše životy, hrdzovlasá. Vlasy ti v diali zhasínali, voňali v tmách po zápalkách. Vlasy ti na juh.odlietajú, nádherné, hrdzavé. Háčiky vrán,v písanke rán odchádza jeseň a s ňou hrdzovlasá.

Reklama

Reklama