Ako láva Akordy

Pavol Habera

Hodnocení: 4

(Hodnoceno: 1x)

Akordy publikoval: Pája

AmiV kufri mám tvojFsmiech, naGperách stále hriech. AAmiústa vraviaFsmieš maGstále takto chcieť Amiunášaš maFtam, Gkde sám sa nepoznám, CdušiFdávašCrám. Koľko ešte krát sa budeš so mnou báť v búrke ticho stáť tak ako prvý krát AmiV ilúziiFtiel smeGcesta bez svetiel F Ak ma ešte po tme nájdeš, Gnalej do mňaFsvojuGnádej CAko láva, čo po mne steká, Gty divoká si ako rieka, jaAmimám...po tebeFspúšť. ako búrka, čo bije mi do snov, tak zatop ten náš tajný ostrov, sám... som ako púšť s tebou dýchať viem cítim ako bdiem ústa vravia smienm buď oheň vzduch aj zem bez zbytočných slov, ja pôjdem za tebou ak ťa ešte po tme nájdem... nalej do mňa svoju nádej ako láva, čo po mne steká, ty divoká si ako rieka, ja mám...po tebe spúšť ako búrka, čo bije mi do snov, tak zatop ten náš tajný ostrov, sám... som ako púšť vždy keď dotykom ma spáliš rany láskou zahojíš tvojich rúk sa mi vždy máli nemusíš nič vravieť... svoje vety na mňa píš ako láva, čo po mne steká, ty divoká si ako rieka, ja mám...po tebe spúšť ako búrka, čo bije mi do snov, tak zatop ten náš tajný ostrov, sám... som ako púšť
V kufri mám tvojsmiech, naperách stále hriech. Aústa vraviasmieš mastále takto chcieť unášaš matam, kde sám sa nepoznám, dušidávašrám. Koľko ešte krát sa budeš so mnou báť v búrke ticho stáť tak ako prvý krát V ilúziitiel smecesta bez svetiel Ak ma ešte po tme nájdeš, nalej do mňasvojunádej Ako láva, čo po mne steká, ty divoká si ako rieka, jamám.po tebespúšť. ako búrka, čo bije mi do snov, tak zatop ten náš tajný ostrov, sám. som ako púšť s tebou dýchať viem cítim ako bdiem ústa vravia smienm buď oheň vzduch aj zem bez zbytočných slov, ja pôjdem za tebou ak ťa ešte po tme nájdem. nalej do mňa svoju nádej ako láva, čo po mne steká, ty divoká si ako rieka, ja mám.po tebe spúšť ako búrka, čo bije mi do snov, tak zatop ten náš tajný ostrov, sám. som ako púšť vždy keď dotykom ma spáliš rany láskou zahojíš tvojich rúk sa mi vždy máli nemusíš nič vravieť. svoje vety na mňa píš ako láva, čo po mne steká, ty divoká si ako rieka, ja mám.po tebe spúšť ako búrka, čo bije mi do snov, tak zatop ten náš tajný ostrov, sám. som ako púšť

Reklama

Reklama