Veď mě dál, cesto má Akordy

Pavel Bobek

Hodnocení: 4.25

(Hodnoceno: 4x)

Akordy publikoval: Grunt

CNěkde v dálce Amicesty končí, Gkaždá prý však Fcíl svůj Cskrývá Někde v dálce Amikaždá má svůj cíl Gať je pár mil dlouhá Fnebo tisic Cmil Ref: Veď mě Cdál, cesto Gmá, veď mě Amidál, vždyť i Fjá Tam kde Ckončíš, chtěl bych Gdojít Veď mě Fdál, cesto Cmá Chodím dlouho, po všech cestách, všechny znám je, jen ta má mi zbývá Je jak dívky co jsem měl tak rád Plná žáru bývá, hned zas samý chlad Ref. AmiPak na Gpatník Cposlední napíšu křídou Fjméno své a pod Cněj, že jsem Gžil Chrozně Grád AmiPísně své, co mi Bv kapsách zbydou FDám si bandou Ccvrčků hrát A Gpůjdu spát, půjdu G7spát... Ref.
Někde v dálce cesty končí, každá prý však cíl svůj skrývá Někde v dálce každá má svůj cíl ať je pár mil dlouhá nebo tisic mil Ref: Veď mě dál, cesto má, veď mě dál, vždyť i já Tam kde končíš, chtěl bych dojít Veď mě dál, cesto má Chodím dlouho, po všech cestách, všechny znám je, jen ta má mi zbývá Je jak dívky co jsem měl tak rád Plná žáru bývá, hned zas samý chlad Ref. Pak na patník poslední napíšu křídou jméno své a pod něj, že jsem žil hrozně rád Písně své, co mi v kapsách zbydou Dám si bandou cvrčků hrát A půjdu spát, půjdu spát. Ref.

Reklama

Reklama