Oh Ruby Akordy

Pavel Bobek

Hodnocení: 3

(Hodnoceno: 2x)

Akordy publikoval: Stanik

Mám naději, že uslyším tvé tiché voláGní, Dmi Cstín už padá na zdi bílé, Fnic mu nebráGní, já Dmituším že jsi hezká, jak býGvalas' tolikrát, Dmi ó, CRuFby, nechtěj mi lásku Cbrát. Já Dminevymyslel válku, to jen Cprstem někdo kýv', mě Dmiučili jen střílet, jenže Fdruhý střelil Gdřív, a Dminevím sám: je mi přáno Gživořit či žít,Dmi ó, CRuFby, chci nablízku tě Cmít. Je zázračné to vědomí, že Fještě vůbec Gbdím. Dmi že Ctím, co je muž ženě, nemohu ti být, RuFby, já pochoGpím, je Dmimožná hloupost nesmírná, s níž Godvážím si přát, Dmi ó, CRuFby, nechtěj mi lásku Cbrát. Proč utápíš se do mlhy, snad nechystáš se jít, a nechápu, proč po létech se zase slyším klít, jen ruku vztáhnu za tebou, když nemůžu už vstát, ó, Ruby, nechtěj mi lásku brát, ó, Ruby,Ruby, jak žil bych rád ...
Mám naději, že uslyším tvé tiché volání, stín už padá na zdi bílé, nic mu nebrání, já tuším že jsi hezká, jak bývalas' tolikrát, ó, Ruby, nechtěj mi lásku brát. Já nevymyslel válku, to jen prstem někdo kýv', mě učili jen střílet, jenže druhý střelil dřív, a nevím sám: je mi přáno živořit či žít, ó, Ruby, chci nablízku tě mít. Je zázračné to vědomí, že ještě vůbec bdím. že tím, co je muž ženě, nemohu ti být, Ruby, já pochopím, je možná hloupost nesmírná, s níž odvážím si přát, ó, Ruby, nechtěj mi lásku brát. Proč utápíš se do mlhy, snad nechystáš se jít, a nechápu, proč po létech se zase slyším klít, jen ruku vztáhnu za tebou, když nemůžu už vstát, ó, Ruby, nechtěj mi lásku brát, ó, Ruby,Ruby, jak žil bych rád .

Reklama

Reklama