Cizí zeď Akordy

Onemanshow foundation

Hodnocení: 4.333333333333333

(Hodnoceno: 9x)

Akordy publikoval: Robin Pospíšil

capo. 5 pole R. Rádi Amipíšem na cizí Fzeď a další Cjed plodí další Gjed. A to, že každý Amimůže mít svůj Fhlas Neznamená, že Cmusíš soudit Gnás Dávno Aminečtu komentáře páč bych Fmusel nechat všeho bejt Cmožná na Říp odehdá Gvlez spíš praotec Hate. AmiSousedovic veranda Fje téma, který letí Cukliď svojí ráno Gbude stejně samý smetí. AmiTo ti poviem brácho, Frešpektuj aj svého hatera Cpredurčené milovat je Gkaždému kdo nenávidel AmiA naši bili sa o Fslobodu ešte včera, Ctak pre pár nevedomých Gnepopieraj druhých zmysel. 2x R. :Rádi Amipíšem na cizí Fzeď a další Cjed plodí další Gjed. A to, že každý Amimůže mít svůj Fhlas Neznamená, že Cmusíš soudit Gnás: Malujeme si Amičertov na tie cudzie stěnyF nech sa tiež bojí, ked si Cvystrašeny Nech je tiež Gsmutno, a ked si osamelyAmi chceš nechat oni citia Ftu bolest ked si utrapeny. CAle tím sa nič nezměni Gsůdiš sám, si odsůzený AmiTo ti poviem brácho, rešpektuj aj Fsvého hatera Cpredurčené milovat je Gkaždému kdo nenávidel AmiA naši bili sa o Fslobodu ešte včera, Ctak pre pár nevedomých Gnepopieraj druhých zmysel. 2x R :Rádi Amipíšem na cizí Fzeď a další Cjed plodí další Gjed. A to, že každý Amimůže mít svůj Fhlas Neznamená, že Cmusíš soudit Gnás: (vybrnkávej) AmiNěkdy co vypadá, Fže vidíš CNemusí být Gtak jak se zdá AmiJsme jenom lidi Fco dělají chyby CVše nemusí být Gtak jak se zdá AmiA to co jedno Fauto stojí může Cživot zachránitG Amia buď nás to Fvšechny spojí nebo Cmůže rozdělitG 5x R :Rádi Amipíšem na cizí Fzeď a další Cjed plodí další Gjed. A to, že každý Amimůže mít svůj Fhlas Neznamená, že Cmusíš soudit Gnás: (naposledy pouze potlesk bez doprovodu)
R. Rádi píšem na cizí zeď a další jed plodí další jed. A to, že každý může mít svůj hlas Neznamená, že musíš soudit nás Dávno nečtu komentáře páč bych musel nechat všeho bejt možná na Říp odehdá vlez spíš praotec Hate. Sousedovic veranda je téma, který letí ukliď svojí ráno bude stejně samý smetí. To ti poviem brácho, rešpektuj aj svého hatera predurčené milovat je každému kdo nenávidel A naši bili sa o slobodu ešte včera, tak pre pár nevedomých nepopieraj druhých zmysel. 2x R. :Rádi píšem na cizí zeď a další jed plodí další jed. A to, že každý může mít svůj hlas Neznamená, že musíš soudit nás: Malujeme si čertov na tie cudzie stěny nech sa tiež bojí, ked si vystrašeny Nech je tiež smutno, a ked si osamely chceš nechat oni citia tu bolest ked si utrapeny. Ale tím sa nič nezměni sůdiš sám, si odsůzený To ti poviem brácho, rešpektuj aj svého hatera predurčené milovat je každému kdo nenávidel A naši bili sa o slobodu ešte včera, tak pre pár nevedomých nepopieraj druhých zmysel. 2x R :Rádi píšem na cizí zeď a další jed plodí další jed. A to, že každý může mít svůj hlas Neznamená, že musíš soudit nás: (vybrnkávej) Někdy co vypadá, že vidíš Nemusí být tak jak se zdá Jsme jenom lidi co dělají chyby Vše nemusí být tak jak se zdá A to co jedno auto stojí může život zachránit a buď nás to všechny spojí nebo může rozdělit 5x R :Rádi píšem na cizí zeď a další jed plodí další jed. A to, že každý může mít svůj hlas Neznamená, že musíš soudit nás: (naposledy pouze potlesk bez doprovodu)

Reklama

Reklama