Sedmiramenný svícen Akordy

Neznámý interpret

Hodnocení: 4

(Hodnoceno: 1x)

Akordy publikoval: hamina

Proč Dmáš na řasAách vedle Gtouhy jen Dpláč, to Hmivím, Avím jen jDá, proč Dsnům utíAkáš, po svý Gmámě se Dptáš, to Hmivím, Avím jen Djá. Proč Dpálí má Aústa tvou Gkůži jak Dcejch, to vHmiím, vAím jen Djá, proč Dpřál bych si Azůstat a Gkrást ti tvůj Ddech, to Hmivím, Avím jen Djá. R: GSvíAcen zmizel v tDmách, pojď, GAjdem přes ten Dpráh, ruku Gdej mi a Ajdem, jako Djdou lidé Gjdou neváDhej Ajít za láskouD. Proč máš v noci strach, patří dnes jenom nám, to vím, vím jen já, jsi poupě, jsi růže, co k ní vonívám, to vím, vím jenom já. Ten vír, to je láska, co já tonu v něm, to vím, vím jen já, břeh můj, moje spása je v náručí tvém, to vím, vím jenom já. ®: Svícen zmizel v tmách . . . . . . neváhej jít za láskou.
Proč máš na řasách vedle touhy jen pláč, to vím, vím jen já, proč snům utíkáš, po svý mámě se ptáš, to vím, vím jen já. Proč pálí má ústa tvou kůži jak cejch, to vím, vím jen já, proč přál bych si zůstat a krást ti tvůj dech, to vím, vím jen já. R: Svícen zmizel v tmách, pojď, půjdem přes ten práh, ruku dej mi a jdem, jako jdou lidé jdou neváhej jít za láskou. Proč máš v noci strach, patří dnes jenom nám, to vím, vím jen já, jsi poupě, jsi růže, co k ní vonívám, to vím, vím jenom já. Ten vír, to je láska, co já tonu v něm, to vím, vím jen já, břeh můj, moje spása je v náručí tvém, to vím, vím jenom já. ®: Svícen zmizel v tmách . . neváhej jít za láskou.

Reklama

Reklama