Kdosi mi řek Akordy + taby

Nestíháme

Hodnocení:

(Hodnoceno: 0x)

Akordy + taby publikoval: K8ja

HPa da da F#dá da tap ta Edau...F#, G#mi, E, E, F# H, F#, E, F#, G#mi, E, C#mi, F#, H F# HKdosi mi F#řek Eže napíšu F#Hseň G#mizažehnu Esvíci Estočenou z F#vět Hslova jsou F#lék na Eúzkost a F#G#miseň G#mia i když není co Eříci je C#mivždycky F#co HpětF# Jsou chvíle kdy rád jsem ve vyšší péči pod cizí vládou nesvévolný kdy neznám své rádce co znají a léčí duši mou mladou onu C#mipuštěF#nou Enit (vychytávka... :-)) EKrouF#žímF#, H Evěštbami F#vědem F#, Hveden Erukama F#přadlen F#, Hpředen EtouF#žímF#, H Ena sama F#sebe F#, Hhledě C#mito co ví Enebe E, F#věHdět F# Kdosi mi řek že napíšu píseň o laciných verších v níž slova nejsou podstatná jde do výšek kde čerti žení se co je však horší než nemít pro co Ehrá-á-á-át HPa da da F#dá da tap ta Edau...F#, G#mi, E, E, F# H, F#, E, F#, G#mi, E, C#mi, F#, H, H-B-A-G# co je však C#mihorší než Enemít F#komu hrátE

--------------------------------------- vychytávka :-) e--0-0^2-0--0^2-0-0-2-0----- h--0--------------------4/12 g--1------------------------ d-(2)----------------------- a-(2)----------------------- e--0----(0)----(0)---------- konec e---7-7-7-|---9--9--9--|--------------- h---9-9-9-|---11-11-11-|-----4^5-4^5-4- g---9-9-9-|---11-11-11-|---4----------- d---------|------------|--------------- a-7-------|-9----------|-2------------- e---------|------------|---------------

Pa da da dá da tap ta dau. Kdosi mi řek že napíšu píseň zažehnu svíci stočenou z vět slova jsou lék na úzkost a tíseň a i když není co říci je vždycky co pět Jsou chvíle kdy rád jsem ve vyšší péči pod cizí vládou nesvévolný kdy neznám své rádce co znají a léčí duši mou mladou onu puštěnou nit (vychytávka. :-)) Kroužím věštbami vědem veden rukama přadlen předen toužím na sama sebe hledě to co ví nebe vědět Kdosi mi řek že napíšu píseň o laciných verších v níž slova nejsou podstatná jde do výšek kde čerti žení se co je však horší než nemít pro co hrá-á-á-át Pa da da dá da tap ta dau. co je však horší než nemít komu hrát

Reklama

Reklama