Spaste svoje duše Akordy

Mňága a Žďorp

Hodnocení:

(Hodnoceno: 0x)

Akordy publikoval: Jiřík

Cpromoklé duše Fse vrací z práce Cautobus nikde Ftak pohovoří krátce - na zastávce Cslova nic nejsou Fa duše to vědí Cdál chybí odpovědi Fpřestává pršet - v ZapadákoCF Amispaste Gsvoje duše, svoje duše C, F, Amispaste Gsvoje duše, svoje dušeC, F Cauta šplíchaj z kaluží na kalhoty Fživot se valí a duše blednou závistí Cnakonec skončí v bezmocným objetí Fnikdo za nic nemůže a nikdo nic neví C, F, Amispaste Gsvoje duše, svoje duše Crebelové vyměkli FAmerika je za rohem Cco nemám to si Amiobjednám Gvýchod podchodem Cštěstí do třech týdnů Fze zásilkové služby Ctisíce děkovných Amidopisů Gjen jeden chybí Ca lidi sedí Fpřed cukrárnou Ca drtí větrAminíky lžičkaGma míchají Ckafe a je jim dobře Fzdá se... Ckočárky do kočárAmikárny! Gnocležnící do CnoclehárnyF Amispaste Gsvoje duše, svoje duše C, F, Amispaste Gsvoje duše svoje duše
promoklé duše se vrací z práce autobus nikde tak pohovoří krátce - na zastávce slova nic nejsou a duše to vědí dál chybí odpovědi přestává pršet - v Zapadákově spaste svoje duše, svoje duše spaste svoje duše, svoje duše auta šplíchaj z kaluží na kalhoty život se valí a duše blednou závistí nakonec skončí v bezmocným objetí nikdo za nic nemůže a nikdo nic neví spaste svoje duše, svoje duše rebelové vyměkli Amerika je za rohem co nemám to si objednám východ podchodem štěstí do třech týdnů ze zásilkové služby tisíce děkovných dopisů jen jeden chybí a lidi sedí před cukrárnou a drtí větrníky lžičkama míchají kafe a je jim dobře zdá se. kočárky do kočárkárny! nocležnící do noclehárny spaste svoje duše, svoje duše spaste svoje duše svoje duše

Reklama

Reklama