Sen. Akordy

Mc Erik

Hodnocení: 5

(Hodnoceno: 1x)

Akordy publikoval: Nicer

Sen Amizvláštnu podobDmiu máva, keď ho Gchceš vychutnať Cdo sýta. Ten, Amičo sa vždy len schovDmiáva, pricháGdza a teraz už Amina nič sa GnepýFta, na teba hľaE7dí. Viem, láska má veľa podôb, nechce sa ukázať zranená. Môj sen však znamenal mnoho, smútok a nádej si chodili bez mena, zdalo sa mi, že sa svet zbláznil. R: Stál tam Amion a možno Dmichcel byť mojim Gsnom, stál so Csmelým pohľaAmidom a možno Dmihviezdy padaGly, keď moje Coči plakaAmilY, možno Dmimal ma veľmi Grád, len mi to Cnechcel dokáFzať, bál sa mi svoje srdce E7dať, chcel ho pred svetom ukrýAmivať. Láska má veľa podob, nechce sa ukázať zranená. Môj sen však znamenal mnoho, smútok a nádej si chodili bez mena, zdalo sa mi, že sa svet zbláznil. R: 2x
Sen zvláštnu podobu máva, keď ho chceš vychutnať do sýta. Ten, čo sa vždy len schováva, prichádza a teraz už na nič sa nepýta, na teba hľadí. Viem, láska má veľa podôb, nechce sa ukázať zranená. Môj sen však znamenal mnoho, smútok a nádej si chodili bez mena, zdalo sa mi, že sa svet zbláznil. R: Stál tam on a možno chcel byť mojim snom, stál so smelým pohľadom a možno hviezdy padaly, keď moje oči plakalY, možno mal ma veľmi rád, len mi to nechcel dokázať, bál sa mi svoje srdce dať, chcel ho pred svetom ukrývať. Láska má veľa podob, nechce sa ukázať zranená. Môj sen však znamenal mnoho, smútok a nádej si chodili bez mena, zdalo sa mi, že sa svet zbláznil. R: 2x

Reklama

Reklama