C'est la vie Akordy

Martin Maxa

Hodnocení: 3.6666666666666665

(Hodnoceno: 6x)

Akordy publikoval: admin

A co má Cbýt tak jsem to Fmaj7já Kdo z kola Amiven musel dnes Gjít Cest la Cvie, co naděFmaj7lám Beztak jsem Amivás nemusel Gmít A co má Cbýt Ref: AmiÓóóGó, spěte Csi, v posteGlích s nebeCsy AmióóóGó, stejně Cvás zubatá Gjednou vyděCAmiÓóóGó, a pak Cvás s celou tou nobleCsou AmiÓóóGó, kdo ví Ckam jednoho Grána vodneAmisou Na máGrách poneCsou. Dnes teda já zítra kdo ví? můžeš to být právě tak ty Cest la vie, co naděláš jednou je hůř jindy zas líp Tak co má být Ref: Óóóó, nech je spát, v postelích s nebesy Óóóó beztak je zubatá jednou vyděsí Óóóó, a pak je s celou tou noblesou Óóóó, kdo ví kam jednoho rána vodnesou Na márách ponesou.
A co má být tak jsem to já Kdo z kola ven musel dnes jít Cest la vie, co nadělám Beztak jsem vás nemusel mít A co má být Ref: Óóóó, spěte si, v postelích s nebesy óóóó, stejně vás zubatá jednou vyděsí Óóóó, a pak vás s celou tou noblesou Óóóó, kdo ví kam jednoho rána vodnesou Na márách ponesou. Dnes teda já zítra kdo ví? můžeš to být právě tak ty Cest la vie, co naděláš jednou je hůř jindy zas líp Tak co má být Ref: Óóóó, nech je spát, v postelích s nebesy Óóóó beztak je zubatá jednou vyděsí Óóóó, a pak je s celou tou noblesou Óóóó, kdo ví kam jednoho rána vodnesou Na márách ponesou.

Reklama

Reklama