Vyznanie Akordy

Marika Gombitová

Hodnocení: 5

(Hodnoceno: 1x)

Akordy publikoval: Anička

DmiViem, mal si plnú Ačiapku snov, Dmiviem, tuším, čo sa Astalo s ňou, Gmitak príď, v tmavej chodbe Dmistoj a blúď, zaGmizvoň, prídem odomAknúť... Príď, klavír spí tu pod prachom, príď, zahraj mne a oblakom, tak príď, do tej izby podkrovnej, veď vieš, vyhnali sme lásku z nej, GmistraDmite - GmiDmiv púpaAvách, Dmistála Gmisom tam Araz. Seď, seď a do tmy niečo hraj, šum letnej lásky privolaj, tak hraj o kvitnutí púpav tých, raz, raz a navždy sfúknutých. Dmi A Dmi A Tak Gmipríď, do tej izby Dmipodkrovnej, veď Gmivieš, vyhnali sme Alásku z nej. DVráť láske čas, keď Amálo vie, Avráť, nech aj jeseň Dmájom je. DVráť, nepočítaj Atýždne strát, Avráť, zajtrajšok jej Bvráť! EsVráť láske čas, keď Bmálo vie, Bvráť, nech aj jeseň Esmájom je. EsVráť, nepočítaj Btýždne strát, Bvráť, zajtrajšok jej Dvráť, Dzajtrajšok jej Bvráť, Bzajtrajšok jej DvrGáť,Gmi, D jej Dvráť.
Viem, mal si plnú čiapku snov, viem, tuším, čo sa stalo s ňou, tak príď, v tmavej chodbe stoj a blúď, zazvoň, prídem odomknúť. Príď, klavír spí tu pod prachom, príď, zahraj mne a oblakom, tak príď, do tej izby podkrovnej, veď vieš, vyhnali sme lásku z nej, strate - ná v púpavách, stála som tam raz. Seď, seď a do tmy niečo hraj, šum letnej lásky privolaj, tak hraj o kvitnutí púpav tých, raz, raz a navždy sfúknutých. Tak príď, do tej izby podkrovnej, veď vieš, vyhnali sme lásku z nej. Vráť láske čas, keď málo vie, vráť, nech aj jeseň májom je. Vráť, nepočítaj týždne strát, vráť, zajtrajšok jej vráť! Vráť láske čas, keď málo vie, vráť, nech aj jeseň májom je. Vráť, nepočítaj týždne strát, vráť, zajtrajšok jej vráť, zajtrajšok jej vráť, zajtrajšok jej vráť, jej vráť.

Reklama

Reklama