Hledá se žena Akordy

Mandrage

Hodnocení: 4.46875

(Hodnoceno: 32x)

Akordy publikoval: Rades

Předehra: Ami/Ami/G/E AmiHledá se žena,mladáGslečnaE AmiKdekoliv ona, můžeGbýtE AmiHledá se žena, nebezGpečnáE AmiJsem Scherlock Holmes aGBillidy Kid. Ref: Hledá seAmižena,dobráGzpráva, může chtítFvíc, než mojeGpráva. StáleAmičekám, marnáCsláva, buduGhledat, kde budeš chtít. RadějiAmivolná, nežliGvdaná, radějiFžádná, nežliGvadná. Tady jeAmikaždááC rada velmiGdraháá. Mezihra: Ami/Ami/G/E AmiHledá se žena, všehoGschopnáE AmiSmrt nebo slávu, a nicGvícE AmiTaková, může být jenGonaE AmiHledá se žena, pro můjGbyt. 2x Ref: Hledá seAmižena,dobráGzpráva, může chtítFvíc, než mojeGpráva. StáleAmičekám, marnáCsláva, buduGhledat, kde budeš chtít. RadějiAmivolná, nežliGvdaná, radějiFžádná, nežliGvadná. Tady jeAmikaždáá Crada velmiGdraháá. Hledá seAmižena, mladáGslečna, hledá seFžena, nebezGpečná. RánoAmivlídná, v nociCvděčná, jenomGona, to může být. RadějiAmivolná, nežliGvdaná, radějiFžádná, nežliGvadná. Tady jeAmikaždáá Crada velmiGdraháá.
Předehra: /// Hledá se žena,mladáslečna Kdekoliv ona, můžebýt Hledá se žena, nebezpečná Jsem Scherlock Holmes aBillidy Kid. Ref: Hledá sežena,dobrázpráva, může chtítvíc, než mojepráva. Stálečekám, marnásláva, buduhledat, kde budeš chtít. Radějivolná, nežlivdaná, radějižádná, nežlivadná. Tady jekaždáá rada velmidraháá. Mezihra: /// Hledá se žena, všehoschopná Smrt nebo slávu, a nicvíc Taková, může být jenona Hledá se žena, pro můjbyt. 2x Ref: Hledá sežena,dobrázpráva, může chtítvíc, než mojepráva. Stálečekám, marnásláva, buduhledat, kde budeš chtít. Radějivolná, nežlivdaná, radějižádná, nežlivadná. Tady jekaždáá rada velmidraháá. Hledá sežena, mladáslečna, hledá sežena, nebezpečná. Ránovlídná, v nocivděčná, jenomona, to může být. Radějivolná, nežlivdaná, radějižádná, nežlivadná. Tady jekaždáá rada velmidraháá.

Reklama

Reklama