Rodné údolí Akordy

KTO

Hodnocení: 5

(Hodnoceno: 3x)

Akordy publikoval: Rades

1. GCesta má přede mnou Cv dáli mizí, každý krGok v srdci mém zaboDlí, zakrátGko bude mi všechno ciCzí, nespatřGím své rodDné údoGlí. R: Zavolám: nashledanou, naCshledanou, naGshledanou, roDdné údolGí, Zavolám: nashledanou, naCshledanou, pGři vzpomínce srDdce zabolGí. 2. Oči mé nevidí, jak se stmívá, nevidí, co jsem měl tolik rád, jediné, co mi teď ještě zbývá: rodnému údolí sbohem dát. R: 3. Proč se den za každou nocí vrací, proč se čas na chvíli nezastaví, nemusel bych ti své sbohem dáti, kdyby dnešní den navěky byl. R:
1. Cesta má přede mnou v dáli mizí, každý krok v srdci mém zabolí, zakrátko bude mi všechno cizí, nespatřím své rodné údolí. R: Zavolám: nashledanou, nashledanou, nashledanou, rodné údolí, Zavolám: nashledanou, nashledanou, při vzpomínce srdce zabolí. 2. Oči mé nevidí, jak se stmívá, nevidí, co jsem měl tolik rád, jediné, co mi teď ještě zbývá: rodnému údolí sbohem dát. R: 3. Proč se den za každou nocí vrací, proč se čas na chvíli nezastaví, nemusel bych ti své sbohem dáti, kdyby dnešní den navěky byl. R:

Reklama

Reklama