Naviděnou Akordy

Kryštof

Hodnocení: 3.5714285714285716

(Hodnoceno: 7x)

Akordy publikoval: Irime

D A Hmi GDzahodíme v žito příliš mnoho flint, Aaž z každé cesty domů se stane labyrint, Hmiaž loga z našich triček přestanou být cool, nové Gbrouky dá nám Liverpool. Až Dvšechno kolem nás začne být tenký led, Aaž nastoupíme do vlaku s číslem čtyřicet, Hmisnad zjistíme, že vrásky jsou jen převlečený smích, kam G vedou čáry na dlaních a že je Dzbytečné se Abát. Dáme Dzítřkům naviděAnou uprostřed Hmiměsta nazí všedních Gdnů vrazi projeDdeme na červeAnou nocí a Hminepůjdeme Gspát. Dáme Dzítřkům naviděAnou, uprostřed Hmiměsta nazí všedních Gdnů vrazi projeDdeme na červeAnou a ránaHminenecháme Gvstát. Až Dvšechny káry budou jen na elektřinu, Aaž na Mars doletíme zhruba za hodinu, Hmiaž si nikdo nevzpomene na černobílý film, a že Gcéčka byly taky in. Až DRomeo se zase bláznivě zamiluje Aa až na něho praskne, že ne do Julie, Hmisnad zjistíme, že vrásky jsou jen převlečený smích, kam Gvedou čáry na dlaních a že je Dzbytečné se Abát. Dáme Dzítřkům naviděAnou uprostřed Hmiměsta nazí všedních Gdnů vrazi projeDdeme na červeAnou nocí a Hminepůjdeme Gspát. Dáme Dzítřkům naviděAnou, uprostřed Hmiměsta nazí všedních Gdnů vrazi projeDdeme na červeAnou a ránaHminenecháme Gvstát. Dáme Dzítřkům naviděAnou uprostřed Hmiměsta nazí všedních Gdnů vrazi projeDdeme na červeAnou nocí a Hminepůjdeme Gspát. Dáme Dzítřkům naviděAnou, uprostřed Hmiměsta nazí všedních Gdnů vrazi projeDdeme na červeAnou a ránaHminenecháme Gvstát. D A Hmi G D A Hmi G Dáme Dzítřkům naviděAnou uprostřed Hmiměsta nazí všedních Gdnů vrazi projeDdeme na červeAnou nocí a Hminepůjdeme Gspát. Dáme Dzítřkům naviděAnou, uprostřed Hmiměsta nazí všedních Gdnů vrazi projeDdeme na červeAnou a ránaHminenecháme Gvstát. Dáme Dzítřkům naviděAnou uprostřed Hmiměsta nazí všedních Gdnů vrazi projeDdeme na červeAnou nocí a Hminepůjdeme Gspát. Dáme Dzítřkům naviděAnou, uprostřed Hmiměsta nazí všedních Gdnů vrazi projeDdeme na červeAnou a ránaHminenecháme Gvstát.
Až zahodíme v žito příliš mnoho flint, až z každé cesty domů se stane labyrint, až loga z našich triček přestanou být cool, nové brouky dá nám Liverpool. Až všechno kolem nás začne být tenký led, až nastoupíme do vlaku s číslem čtyřicet, snad zjistíme, že vrásky jsou jen převlečený smích, kam vedou čáry na dlaních a že je zbytečné se bát. Dáme zítřkům naviděnou uprostřed města nazí všedních dnů vrazi projedeme na červenou nocí a nepůjdeme spát. Dáme zítřkům naviděnou, uprostřed města nazí všedních dnů vrazi projedeme na červenou a ránanenecháme vstát. Až všechny káry budou jen na elektřinu, až na Mars doletíme zhruba za hodinu, až si nikdo nevzpomene na černobílý film, a že céčka byly taky in. Až Romeo se zase bláznivě zamiluje a až na něho praskne, že ne do Julie, snad zjistíme, že vrásky jsou jen převlečený smích, kam vedou čáry na dlaních a že je zbytečné se bát. Dáme zítřkům naviděnou uprostřed města nazí všedních dnů vrazi projedeme na červenou nocí a nepůjdeme spát. Dáme zítřkům naviděnou, uprostřed města nazí všedních dnů vrazi projedeme na červenou a ránanenecháme vstát. Dáme zítřkům naviděnou uprostřed města nazí všedních dnů vrazi projedeme na červenou nocí a nepůjdeme spát. Dáme zítřkům naviděnou, uprostřed města nazí všedních dnů vrazi projedeme na červenou a ránanenecháme vstát. Dáme zítřkům naviděnou uprostřed města nazí všedních dnů vrazi projedeme na červenou nocí a nepůjdeme spát. Dáme zítřkům naviděnou, uprostřed města nazí všedních dnů vrazi projedeme na červenou a ránanenecháme vstát. Dáme zítřkům naviděnou uprostřed města nazí všedních dnů vrazi projedeme na červenou nocí a nepůjdeme spát. Dáme zítřkům naviděnou, uprostřed města nazí všedních dnů vrazi projedeme na červenou a ránanenecháme vstát.

Reklama

Reklama