Stonka Akordy

Kristína

Hodnocení: 4.666666666666667

(Hodnoceno: 9x)

Akordy publikoval: Rades

capo na 1. pozici AmiLíham si Gťažká na ľahkú Amizem čo som ti Cchcela, GnedopoAmiviem líhaš si Gplný smútku a Frán chceš zakryť Gslnko a zostať Amisám Amičo bude s Gláskou? čo bude Amis ňou? čo s jednou Cstonkou GodtrhnuAmitou? líham si Gs tebou na ľahkú Fzem na steble Gslzu neuneCsiem R:Cčo bolo Gvčera nebýva Dmi7dnes na veľkú Amibolesť raz Czabudneš stonke sa Gzlomia najkrajšie Dmisny ktoré späť Aminikto GnevymoCdlí Cčo bolo Gvčera nebýva Dmi7dnes na veľkú Amibolesť raz Czabudneš stonke sa Gzlomia najkrajšie Dmisny ktoré späť Aminikto GnevymoAmidlí G,Ami,G Amišepká mi Gtráva daj mi svoj Amiplač zahoď tu Cstonku, Gčo v prstoch Amimáš vyplač sa Gzo snov no tak to Fskús ja zmením Gsmútok na ranný Amilúč Amislnečný Gdeň a usmiata Amitvár tak si ťa Cnavždy GzapamäAmitám tajomstvá Gv tráve akých viac Fniet v prstoch si Gkrútim už iný Ckvet Ref.: Cčo bolo Gvčera nebýva Dmi7dnes na veľkú Amibolesť raz Czabudneš stonke sa Gzlomia najkrajšie Dmisny ktoré späť Aminikto GnevymoCdlí Cčo bolo Gvčera nebýva Dmi7dnes na veľkú Amibolesť raz Czabudneš stonke sa Gzlomia najkrajšie Dmisny ktoré späť Aminikto GnevymoCdlí ... G,Dmi,Ami,C,G,Dmi,Ami,G, Ami,G,Ami,G ... Ref: Cčo bolo Gvčera nebýva Dmi7dnes na veľkú Amibolesť raz Czabudneš stonke sa Gzlomia najkrajšie Dmisny ktoré späť Aminikto GnevymoCdlí Cčo bolo Gvčera nebýva Dmi7dnes na veľkú Amibolesť raz Czabudneš stonke sa Gzlomia najkrajšie Dmisny ktoré späť Aminikto GnevymoAmidlí
capo na 1. pozici Líham si ťažká na ľahkú zem čo som ti chcela, nedopoviem líhaš si plný smútku a rán chceš zakryť slnko a zostať sám čo bude s láskou? čo bude s ňou? čo s jednou stonkou odtrhnutou? líham si s tebou na ľahkú zem na steble slzu neunesiem R:čo bolo včera nebýva dnes na veľkú bolesť raz zabudneš stonke sa zlomia najkrajšie sny ktoré späť nikto nevymodlí čo bolo včera nebýva dnes na veľkú bolesť raz zabudneš stonke sa zlomia najkrajšie sny ktoré späť nikto nevymodlí , šepká mi tráva daj mi svoj plač zahoď tu stonku, čo v prstoch máš vyplač sa zo snov no tak to skús ja zmením smútok na ranný lúč slnečný deň a usmiata tvár tak si ťa navždy zapamätám tajomstvá v tráve akých viac niet v prstoch si krútim už iný kvet Ref.: čo bolo včera nebýva dnes na veľkú bolesť raz zabudneš stonke sa zlomia najkrajšie sny ktoré späť nikto nevymodlí čo bolo včera nebýva dnes na veľkú bolesť raz zabudneš stonke sa zlomia najkrajšie sny ktoré späť nikto nevymodlí . , , . Ref: čo bolo včera nebýva dnes na veľkú bolesť raz zabudneš stonke sa zlomia najkrajšie sny ktoré späť nikto nevymodlí čo bolo včera nebýva dnes na veľkú bolesť raz zabudneš stonke sa zlomia najkrajšie sny ktoré späť nikto nevymodlí

Reklama

Reklama